Про роботу загального відділу Лисичанської міської ради у 2017 році

Згідно з Положенням про загальний відділ Лисичанської міської ради основним завданням відділу є організація діловодства в міській раді: — прийом, реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, розсилка листів; —  перевірка та реєстрація розпоряджень міського голови; — організаційно-технічна підготовка, проведення засідань виконавчого комітету Лисичанської міської ради, реєстрація рішень виконавчого комітету; — підготовка документів для передачі до архівного відділу міської ради на постійне зберігання; — контроль за строками виконання службових документів, тощо.

Щодо вхідного листування за 2017 рік: зареєстровано 7634 документа, за аналогічний період 2016 року — 6251 документ ( +1383 документа).

Щодо вихідного листування за 2017 рік: зареєстровано 5687 документів, за аналогічний період 2016 року — 4872 документа (+815 документів).

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у загальному відділі міської ради ведеться реєстр публічної інформації. У 2017 році був зареєстрований 101 запит на інформацію, у 2016 році — 72 (+29).

Контрольних документів в 2017 році було зареєстровано 1275, з них 370 — документи тривалого контролю, тобто ті, які на контролі знаходяться з попередніх років.

За минулий 2017 рік було проведено 42 засідання виконавчого комітету Лисичанскої міської ради, на яких прийнято та зареєстровано 625 рішень. За 2016 рік було проведено 32 засідання виконкому, прийнято 552 рішення виконкому.

Протягом минулого звітного року зареєстровано 484 розпорядження міського голови з основної діяльності та 69 розпоряджень міського голови про відрядження (443 розпорядження міського голови з основної діяльності та 41 розпорядження міського голови про відрядження — за аналогічний період 2016 року).

З метою підвищення ефективності контрольної діяльності в Лисичанській міській раді питання виконавської дисципліни розглядаються на щотижневих оперативних нарадах, які проводяться по п’ятницях міським головою. Разом з цим, для підвищення фахового рівня керівників, спеціалістів структурних підрозділів міської ради, протягом звітного періоду спеціалістами загального відділу надавалась практична та методична допомога щодо вдосконалення організації контролю за виконанням документів органів вищого рівня, власних рішень виконкому, розпоряджень міського голови. Проводились співбесіди, в процесі яких індивідуально з кожним працівником проаналізовано стан виконавської дисципліни та організація цієї роботи, вказано на особисту відповідальність зазначених посадових осіб за якість роботи.

Всі документи, що надійшли до загального відділу міської ради протягом 2017 року, були відпрацьовані вчасно, без грубих порушень термінів виконання документів.

Начальник загального відділу О.В.Приколота