Про роботу трудового архіву Лисичанської міської ради за 10 місяців 2017 року

На виконання власних (самоврядних) повноважень роботу трудового архіву Лисичанської міської ради спрямовано на централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду та виконання довідок соціально-правового характеру.

Станом на 01.11.2017 р. в трудовому архіві знаходяться на зберіганні документи з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ і організацій у кількості 104062 одиниці зберігання, що складає 284 фонди.

У 2017 році, у зв’язку з неможливістю ліквідатора забезпечити збереженість документів ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», на зберігання до трудового архіву надійшли документи з кадрових питань (особового складу) підприємства, приблизною кількістю 4000 одиниць зберігання. Також на зберігання до трудового архіву надійшли документи з кадрових питань (особового складу) підприємств: ТОВ «Стандарт», ПП «Атон Вія», ТОВ «Інформенергософт», ТОВ «Стахановместоп», ДП «Лисичанська ТЕЦ», загальною кількістю 102 од. зб.

Трудовий архів Лисичанської міської ради є найбільшим з архівних установ Луганської області за кількістю документів, що знаходяться на зберіганні. Найбільшою є і кількість запитів щодо надання довідок соціально-правового характеру та кількість архівних довідок для перерахунку та оформлення пенсій, що виконує трудовий архів.

За 10 місяців 2017 року до трудового архіву надійшло 1023 запита на виконання довідок соціально-правового характеру, з них 244 запита — від юридичних і фізичних осіб іноземних держав. За цими запитами виконано 5439 архівних довідок, надано 988 копій архівних документів.

Внаслідок надходження на зберігання у трудовий архів документів нових ліквідованих підприємств, збільшилася кількість звернень та кількість виконаних довідок, так, на 01.11.2017 року надійшло на 249 запитів більше, ніж у 2016 році, виконано на 1013 архівних довідок більше, ніж на цей же період часу 2016 року.

Впродовж 2017 року за консультаційно-методичною допомогою щодо впорядкування документів з кадрових питань, у трудовий архів зверталися керівники та ліквідатори таких підприємств і організацій: ТОВ «Стандарт», ПП «Атон Вія», ТОВ «Інформенергософт», ТОВ «Стахановместоп», ДП «Лисичанська ТЕЦ», КП «ЖЕК № 8», «ЖЕК № 5», ВАТ «Лисичанське АТП № 10919», «Спеціальний приймальник для утримання осіб, підданих адміністративному арешту», Управління Держгеокадастру у м. Лисичанську, Управління Держпродспоживслужби в м. Лисичанську, ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

Спільно з архівним відділом було проведено семінар щодо ведення архіву підприємства та упорядкування документів з кадрових питань для житлово-експлуатаційних контор міста.

За 10 місяців 2017 року Управлінням Пенсійного фонду було проведено 185 зустрічних перевірок, по довідкам, що виконані трудовим архівом, розбіжностей з первинними документами не виявлено.

Приміщення трудового архіву Лисичанської міської ради розташовані у пристосованій адмінбудівлі на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му поверхах, кількість архівосховищ становить — 15, загальною площею 459,9 кв. м., протяжність стелажного обладнання складає 1675,85 пог.м.

У 2017 році було встановлено сучасну пожежну сигналізацію у 9 архівосховищах трудового архіву, на 2-му та 3-му поверхах — раніше пожежною сигналізацією було обладнано тільки 5 архівосховищ 1-го поверху. Для створення належних умов зберігання архівних документів, за поточний рік трудовим архівом отримано 25 нові металеві стелажі, що дозволило повністю оснастити 1 нове архівосховище та провести заміну 147,99 пог.м дерев’яного стелажного обладнання на металеве.

У 2017 році трудовим архівом було проведено перевірку наявності та стану документів фондів загальною кількістю 99 од. зб. Були проведені роботи з оправлення та підшивання документів, ремонту документів із паперовою основою. Також були удосконалені та перероблені описи справ фондів ДП «Обрій», Міський фонд молоді, ООО «Термінал Харків», СП «Лисмарк», ООО «Лисойл», ДП «Повітряплавательне інженерне майно», загальною кількістю 99 од. зб.

Трудовим архівом проводиться робота з контролю за упорядкуванням та станом збереженості документів з кадрових питань підприємств, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства), протягом ліквідаційної процедури. Перед прийманням документів на зберігання з ліквідаторами проводиться кропітка та планомірна робота щодо формування документів у справи; оформлення справ; складання описів та відбору документів на зберігання відповідно до «Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду», затверджені наказом Мінюсту України № 430/5 від 14.03.2013 р. На теперішній час у процедурі банкрутства перебувають: ЗАТ «Лисичанськхліб», ЗАТ «Лисичанський м’ясокомбінат», ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів». Документи з кадрових питань цих підприємств, в упорядкованому стані, вже передані на зберігання до трудового архіву.

З метою інформування громадян щодо роботи трудового архіву та порядку звернень громадян, на сайті Лисичанської міської ради розміщена сторінка з відповідною інформацією, постійно оновлюється список ліквідованих підприємств, документи яких надійшли на зберігання до трудового архіву.

Завідувач трудового архіву Соловей І.О.