Про стан здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення у місті Лисичанську за 9 місяців 2017р.

Станом на 01.10.17р. загальна чисельність населення, яке проживає на території міста, становить 114 436 осіб, у тому числі дітей до 18 років 17926 ос.

Система охорони здоров’я міста представлена мережею лікувально-профілактичних установ в тому числі:

• центр первинної медико-санітарної допомоги № 1;

• центр первинної медико-санітарної допомоги № 2;

• центральна міська лікарня ім. Титова;

• стоматологічна поліклініка;

• міська дитяча лікарня.

Медичну допомогу населенню надають 251 лікарів і 667 спеціалістів з медичною освітою. Укомплектованість лікарями знизилась і становить 59,2% (9 міс. 2016р. — 61,4%).

Медична допомога лікарями загальної практики — сімейної медицини надається 8 фізичними особами.

Питома вага лікарів, що мають атестаційну категорію, склав 93,2%, молодших спеціалістів з медичною освітою — 73,5% . Вищу категорію мають 29,9% лікарів (75 ос.), першу — 43,8% (110 ос.), другу — 19,5% (49 ос.).

Протягом звітного періоду 63 лікаря та 95 молодших спеціалісти з медичною освітою, пройшли курси підвищення кваліфікації.

Кількість осіб пенсійного віку серед працюючих лікарів становить 91 ос., що склало 36,3% від загальної кількості працюючих лікарів. Серед молодших спеціалістів з медичною освітою 76 ос., що склало 11,4% від загальної кількості працюючих молодших спеціалістів з медичною освітою.

Демографічна ситуація дещо погіршилася.

Народжуваність зменшилася на 15,6% і склала 5,4 на 1000 населення. Показник загальної смертності зменшився на 11,6% і склав 15,9 на 1000 жителів.

У структурі причин смертності населення, провідні місця посіли:

1-е місце — хвороби системи кровообігу;

2-е місце — злоякісні новоутворення;

3-е місце — захворюваність органів травлення.

Випадків материнської смертності не зареєстровано.

Загальна захворюваність збільшилася на 1,1% і склала 123781,8 на 100 тис. населення.

У структурі загальної захворюваності всього населення, провідні місця займають:

• 1-е місце — хвороби серцево-судинної системи;

• 2-е місце — хвороби органів дихання;

• 3-е місце — органи травлення.

Показник захворюваності на всі форми туберкульозу збільшився на 18,8% і склав 41,0 на 100 тис. населення.

Первинна захворюваність на злоякісні новоутворення зменшився на 20,6% і склала 208,8 на 100 тис. населення.

Загальна кількість ВІЛ-інфікованих станом на 01.10.2017р. збільшилася на 7,6% і склала 477 осіб або 416,8 на 100 тис. нас.

Кількість вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфікованих зменшилася і склала 39 ос. або 34,1 на 100 тис. населення.

Загальна кількість хворих на СНІД становить 106 ос. або 99,6 на 100 тис. нас., що на 28,3% більше, ніж за 9 міс. 2016р.

Первинна захворюваність населення на розлади психіки та поведінки збільшилася на 62,2% і склала 305,0 на 100 тис. населення.

Первинно визнано інвалідами серед всього населення 273 ос. Показник первинного виходу на інвалідність серед усього населення збільшився на 12,4% і склав 28,29 на 10 тис. населення.

У структурі первинного виходу на інвалідність провідні місця займають:

• 1-е місце — новоутворення;

• 2-е місце — хвороби системи кровообігу;

• 3-е місце — хвороби кістково-м’язової системи.

Первинно визнано інвалідами серед населення працездатного віку 229 ос. Показник первинного виходу на інвалідність серед населення працездатного віку збільшився на 3,7% і склав 32,08 на 10 тис. населення.

Стаціонарна медична допомога дорослому населенню надається в Центральній міській лікарні ім. Титова з ліжковим фондом 565 ліжок. Стаціонарна медична допомога дитячому населенню надається в Луганській обласній дитячій клінічній лікарні, яка розташовується на орендованих площах міської дитячої лікарні.

Бюджетне фінансування за 9 міс. 2017р. склало 88070,94 тис. грн. або 96,6% від плану,(9 міс. 2016 року — 61842,94 тис. грн.).

Залучено позабюджетних асигнувань 22367,5 тис. грн., що становить 195,4 грн. на 1 жителя (9 міс. 2016 року — 12381,009 тис. грн. або 105,5 грн. на 1 жителя).

За рахунок усіх джерел фінансування було направлено на поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів 1426,42 тис. грн., в тому числі: за рахунок позабюджетних надходжень — 232,71 тис. грн., за рахунок місцевого фонду розвитку — 1179,60 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету — 14,11 тис. грн.

Придбано медичного обладнання за рахунок позабюджетних коштів 9 одиниць на загальну суму 72,98 тис. грн.: апарат для лікування імпульсним магнітним полем ОЛІМП-1 — 1 од., опромінювач фізіотерапевтичний «Лелека-3» — 2 од., відсмоктувач медичний «Біомед »- 2 од., багаторазовий датчик — 1 од., апарат Магнитер АМТ-02 — 1 од., тонометр — 2 од.

Придбано медичного обладнання за рахунок місцевого фонду розвитку — 7 одиниць на загальну суму 1126,00 тис. грн.: стерилізатор ГК 100 — 1 од., стерилізатор повітряний ГП-80 — 2 од., коагулометр — 1 од., система ультразвукова діагностична DC-N3 — 1 од, стоматологічна установка GRANUM TS7830 — 2 од.

Для пологового відділення було придбано 5 одиниць техніки на загальну суму 59,48 тис. грн.: відсмоктувач Біомед — 2 од., багаторазовий датчик — 1 од., опромінювач фізіотерапевтичний «Лелека-3» — 2 од.

На капітальний ремонт виділено за рахунок місцевого бюджету — 4890,143 тис. грн., на поточний ремонт виділено з місцевого бюджету — 575,0 тис. грн.

Виконано роботи з поточного ремонту:

— гінекологічного відділення — 194,998 тис. грн.;

— центральної міської поліклініки (санвузли) — 195,0 тис. грн.;

Виконано ремонт гаража центру ППМСП № 2 — 22,409 тис. грн.

Виконано роботи з капітального ремонту ліфта хірургічного корпусу — 760,62 тис. грн.

Розпочато роботи з капітального ремонту ліфта центральної міської поліклініки — 609,169 тис. грн.

На виготовлення проектно-кошторисної документації (будівництво блочної трансформаторної підстанції для електрозабезпечення родильного відділення) — 60,0 тис. грн.

На проведення експертизи проектної документації (будівництво другого корпусу пологового відділення) — 8,743 тис. грн.

Придбано за рахунок благодійного фонду «Папа для України»:

— ємкості запасу води з насосною станцією для будівель стаціонарних відділень на суму — 78,463 тис. грн.

Власними силами відремонтовано:

— 3 палати в травматологічному відділенні ЦМЛ ім. Титова — 2,0 тис. грн.;

— санвузол ЦМЛ ім. Титова — 10,0 тис. грн.;

— актовий зал ЦМЛ ім. Титова — 3,0 тис. грн.;

— кабінет ЦПМСП № 1 — 11,0 тис. грн.;

— гінекологічне відділення — 17,0 тис. грн.;

— відремонтовано ендоскопічний кабінет в хірургічному відділенні — 30,0 тис. грн.;

— 2 палати урологічного відділення ЦМЛ ім. Титова — 1,0 тис. грн.;

— патанатомічного бюро — 30,0 тис. грн.;

— проведена підготовка до осінньо-зимового періоду опалювальної системи;

— придбаний опалювальний газовий котел і газовий лічильник для газової котельні Амбулаторії № 4 ЦПМСП № 1 — 85,0 тис. грн.;

— в міській дитячій лікарні виконано капітальний ремонт систем водопостачання та опалення — 51,273 тис. грн.;

— для ЦПМСП № 1 і № 2 придбано 4 санітарних автомобіля — 748,4 тис. грн.

Директор ТМО м. Лисичанська Г. М. Старченко