Про роботу управління власності Лисичанської міської ради у І півріччя 2017 року

Основними напрямками роботи управління власності є організація роботи з обліку, контролю за рухом, приватизації та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.

Використання методів управління комунальним майном у І півріччі 2017 року забезпечило поповнення місцевого бюджету на суму 7,35 млн. грн., в т.ч. за такими видами доходів:

— орендна плата за землю — 6,16 млн. грн.;

— приватизація комунального майна, продаж земельних ділянок — 0,65 млн. грн.;

— орендна плата за нерухоме майно (крім земельних ділянок) — 0,54 млн. грн.

Станом на 01.07.2017р. на обліку та контролі в управлінні перебуває:

— 264 договори оренди комунального майна (відмінного від земельних ділянок);

— 577 договорів оренди землі;

— 288 договорів з приватизації комунального майна;

— 684 договори (акта) на прийом об’єктів у комунальну власність, передачу у державну та обласну власність.

Спеціалістами управління створені та ведуться на паперових та електронних носіях Реєстри:

— об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Лисичанська (4,9 тис. будівель);

— об’єктів оренди комунального майна (264 об’єктів загальною площею 80 тис. кв.м.);

— об’єктів приватизації комунального майна та землі (541 об’єктів нерухомого майна та 68 земельних ділянок);

— земельних ділянок, що передані в оренду, в постійне користування (628 земельних ділянок);

— архіву документації землевпорядкування з 01.01.2013р.;

— витягів про право комунальної власності земельних ділянок;

— діючих договорів оренди об’єктів нерухомого майна, землі та витягів про реєстрацію права оренди;

— діючого права постійного користування;

— рішень міської ради та ін.

Значна увага приділяється питанню прийому у комунальну власність об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури. З метою захисту інтересів територіальної громади міста управлінням власності спільно з юридичним відділом міської ради докладаються максимальні зусилля для передачі у комунальну власність територіальної громади міста та збереження цільового призначення будівлі пожежного депо, розташованої за адресою: м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 134-я, яка перебуває на балансі ВАТ «Лисичанський завод ГТВ»,.

Дана робота має вкрай важливе значення для забезпечення належного ступеню цивільного захисту населення, об’єктів і територій південної частини м. Лисичанська та Попаснянського району особливо в умовах проведення антитерористичної операції. На цей час зазначене питання знаходиться на розгляді в Господарському суді Луганської області.

Спеціалістами управління продовжується претензійно-позовна робота щодо переводу на нові ставки орендної плати за землю відповідно до нової нормативної грошової оцінки землі, яку було введено в дію з 01.01.2016 року на території міста Лисичанськ. На сьогодні вимоги Лисичанської міської ради по 7 позовам Господарським судом задоволено повністю. Ведеться досудова робота в цьому напрямку по 7 новим позовам.

Крім того, управлінням забезпечено представництво міської ради у 44 судових засіданнях по 14 цивільним і адміністративним справам зі спірних питань землекористування та захисту права власності.

Для запобігання правопорушенням у сфері земельного законодавства, здійснюється співробітництво з правоохоронними та контролюючими органами державної виконавчої влади; проводиться профілактична робота по запобіганню корупційних правопорушень.

Проведення спеціалістами управління систематичного моніторингу за всіма напрямками забезпечує високий рівень показників надходжень до місцевого бюджету.

Економічно обґрунтований рівень вартості об’єктів, які передаються в оренду або підлягають відчуженню, визначається виключно шляхом проведення незалежної оцінки експертами-оцінювачами, відбір яких відбувається на конкурсних засадах.

Так, за звітний період підготовлено та проведено 10 конкурсів з відбору експертів-оцінювачів, в т.ч. 9 конкурсів з метою визначення ринкової вартості об’єктів оренди та 1 конкурс — для оцінки вартості майна з метою його відчуження. Крім того проведено 2 конкурси з відбору виконавців землевпорядних робіт для проведення землевпорядних робіт з інвентаризації земель міста.

Спеціалістами управління постійно проводиться робота з контролю за виконанням умов договорів, своєчасного їх переукладання або пролонгації, із внесення змін в договори в зв’язку зі змінами у нормативно-правових документах та ін.

В сфері земельних відносин за перше півріччя 2017 року укладено 21 договір оренди землі та укладено 33 додаткові угоди щодо подовження терміну оренди землі. За результатами даної роботи надано в оренду 2,3206 га землі комунальної власності.

В зв’язку із внесенням в грудні 2016 року законодавчих змін в Типову форму договору оренди землі, управлінням власності проводиться робота щодо внесення відповідних змін до усіх діючих договорів оренди землі додатковими угодами. На теперішній час розроблено 80 % додаткових угод від загального об’єму, здійснюються дії по їх укладанню.

За звітний період управлінням власності розглянуто 98 клопотань та заяв від юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян стосовно надання земельних ділянок у власність або користування. На підставі даних заяв підготовлено 43 рішення міської ради.

В першому півріччі проведено роботу з підготовки та введення в дію регуляторного акту «Про затвердження розмірів орендної плати за землю комунальної власності міста Лисичанська». В результаті з 01.01.2018 року на території міста будуть застосовуватися збалансовані відповідно до економічних умов розміри орендної плати за землю по окремим видам цільового використання. Також зменшено навантаження з плати за оренду землі по окремим категоріям громадян, які в більшості є соціально незахищеними.

Подовжується робота з виконання Програми розвитку земельних відносин у м. Лисичанську на 2015-2017 роки. Проводиться робота з встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Верхня Біленька та з інвентаризації земель, а саме по 11 закладам освіти та 4 закладам культури.

Для подальшої передачі зазначених земельних ділянок в постійне користування відділу освіту Лисичанської міської ради надавалась консультаційно-методична допомога, підготовлено необхідні документи для оформлення технічної документації та здійснення державної реєстрації за Лисичанською міською радою права власності на 22 комплекса будівель та споруд комунальних навчальних закладів.

Постійно проводиться робота з обстеження земельних ділянок, які надані в оренду щодо дотримання умов договору оренди землі та правил благоустрою. За результатами були складаються відповідні акти та орендарям направляються листи стосовно вимог з усунення виявлених недоліків.

Приділяється увага роботі зі стягнення збитків, спричинених територіальній громаді міста юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, що своєчасно не оформили право землекористування. Впродовж І півріччя 2017 року організовано 4 засідання комісії, за результатами яких складено 37 актів на загальну суму 16,4 млн. грн.

Підвищення ефективності роботи з управління комунальним майном забезпечується завдяки безпосередньому доступу спеціалістів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Налагоджено роботу з формування та отримання з вищезазначених державних реєстрів необхідних документів інформативного характеру про об’єкти нерухомості та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Значна увага приділяється роботі з юридичними особами комунальної форми власності, в т.ч. питанню внесення змін до їх Статутів та Положень. Саме ці документи регламентують всі аспекти їх діяльності, в т.ч. майнові відносини, види економічної діяльності, їх повноваження, права та обов’язки. В І півріччі 2017 року опрацьовано, затверджено та направлено на державну реєстрацію 17 таких Статутів та Положень.

На сьогодні управління власності працює з припинення 3-х юридичних осіб — паспортна служба, архітектурно-планувальне бюро, комунальний ринок. Головою ліквідаційних комісій є начальник управління власності. До складу комісії входять і інші працівники управління, якими забезпечується своєчасна подача звітності в ДПІ, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Крім того, проходить спільна робота з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України щодо відновлення документів з відчуження об’єктів державної власності, матеріали за якими залишилися на тимчасово окупованих територіях.

В складі комісії спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України виконуються перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності.

Начальник управління власності Т.О.Гречко