Про роботу трудового архіву Лисичанської міської ради у 2016 року

Забезпечення збереженості соціально значущих документів для задоволення законних прав та інтересів громадян встановлено статтею 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».

Соціально значущі документи — це документи, що містять інформацію щодо документування трудових або інших правовідносин діяльності працівників організацій і можуть бути використані для підтвердження законних прав громадян на виплату пенсій, різних видів матеріальної допомоги, пільг, послуг тощо.

За 2016 рік на зберігання до трудового архіву надійшли соціально-значущі документи, а саме: документи з особового складу та довготривалого зберігання 8 ліквідованих установ та підприємств: ПП «Спецновобуд», ТОВ Кінотеатр «Мир», Привільська міська виборча комісія, Новодружеська міська виборча комісія, Лисичанська міська виборча комісія, КП «Лисичанський теплосервіс», ЛКП «Паспортна служба», КП «Лисичанський міський ринок». Загальна кількість документів, що надійшла — 63 од. зб.

На теперішній час на зберіганні у трудовому архіві знаходяться документи 279 фондів, що складає 99960 од. зб. документів з кадрових питань (особового складу) та документів тривалого зберігання.

Протягом 2016 року в трудовий архів надійшло 910 запитів соціально-правового характеру на виконання архівних довідок. Найбільш численними є звернення щодо отримання довідок, необхідних для оформлення пенсії: підтвердження трудового стажу, пільгового стажу, розміру заробітної плати тощо. По цим запитам фахівці трудового архіву виконали 5274 архівні довідки, підготовили 1927 копій архівних документів.

Архівні довідки, виконані трудовим архівом перевіряються Управлінням Пенсійного фонду у м. Лисичанську, так, у 2016 році, за участю фахівців трудового архіву, було проведено 156 зустрічних перевірок, розбіжностей з первинними документами не виявлено.

Одним з напрямів роботи трудового архіву є робота з керівниками підприємств, головами ліквідаційних комісій з питань впорядкування документів, створення обліково-довідкового апарату, підготовки до передачі документів з кадрових питань на зберігання до трудового архіву.

За консультаційно-методичною допомогою у 2016 році у трудовий архів зверталися керівники і ліквідатори підприємств і організацій: ВАТ «Лисичанський завод ГТВ», ПП «Спецновобуд», ДП «Лисичанський холодокомбінат», КП «Лисичанський теплосервіс», ЛКП «Паспортна служба», ТОВ Кінотеатр «Мир», ТОВ «Стахановместоп», КП «Лисичанський міський ринок», Управління Держгеокадастру у м. Лисичанську Луганської області.

Трудовим архівом, спільно з архівним відділом, була проведена перевірка стану архівної справи у ПАТ «Рідкісні гази», особлива увага була приділена стану збереженості документів з кадрових питань та довготривалого зберігання, їх упорядкуванню, створенню описів документів з кадрових питань.

Протягом 2016 року трудовим архівом було проведено перевірку наявності та стану документів фондів Донецьке будівельне управління, ДП ТОВ «Сєвєродонецькпромбуд» Донецького будівельного управління, тресту «Лисичанськхімнафтобуд», загальною кількістю 1766 од. зб. Були проведені роботи з оправлення та підшивання документів, ремонту документів із паперовою основою.

У 2016 році трудовий архів отримав 66 металевих стелажів, що дозволило обладнати архівосховища відповідно до протипожежних вимог.

Наприкінці 2016 року почалася передача документів з кадрових питань та документів довготривалого зберігання ВАТ «Лисичанський завод ГТВ», який знаходиться у процедурі ліквідації, до трудового архіву, оскільки у зв’язку з економічним становищем, ліквідатор не в змозі забезпечити належне зберігання та впорядкування цих документів.

Завідувач трудового архіву Лисичанської міської ради І. О. Соловей