Про роботу управління економіки у 2016 році

Управління економіки створено рішенням Лисичанської міської ради від 25.02.2009р № 950.

На даний час в управлінні два підрозділи: відділ перспективного планування і відділ розвитку споживчого ринку. Станом на 22 грудня штатний розпис управління економіки складає 12 посад, працює 11 осіб.

Основними завданнями роботи управління є:

1. Реалізація міської економічної, інвестиційної політики, охорони природного середовища.

2. Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на основі ринкових відносин.

3. Підготовка комплексних програм з соціально-економічного розвитку міста.

4. Розробка та визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку міста та напрямків структурної економіки.

5. Сприяння розвитку міждержавних та міжрегіональних економічних зв’язків.

6. Реалізація стратегії розвитку міста та проведення моніторингу її реалізації.

7. Здійснення діяльності щодо покращення інвестиційної привабливості міста та сприятливого середовища бізнесу.

Протягом поточного року управління економіки міської ради виконувало завдання та функції відповідно до вимог, що передбачені Положенням про управління. При цьому спеціалісти управління керувались в своїй роботі Конституцією України, статтями 27, 28, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», законами України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законодавчими актами. Управління співпрацює з усіма управліннями та відділами міськвиконкому, підприємствами і організаціями міста, управлінням статистики.

Робота управління була спрямована на виконання Програми заходів економічного і соціального розвитку міста Лисичанська на 2016 рік затвердженою рішенням міської ради від 28.04.2016 № 9/122, інших програм та заходів спрямованих на розвиток міста.

Виконуючи свої функції, спеціалістами управління економіки протягом поточного року було підготовлено 8 рішень міської ради, 31 рішення виконавчого комітету, 5 розпорядження міського голови. Зокрема розроблені Програма заходів економічного і соціального розвитку міста Лисичанська на 2016 рік, Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в місті Лисичанську на 2016-2017 роки, затверджено План діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік.

Активно велась робота щодо розвитку споживчого ринку міста. Управлінням економіки підготовлено рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 17.05.2016 № 192 «Про організацію виїзної торгівлі овочами, фруктами та баштанними культурами на території м. Лисичанська», яким було визначено 16 додаткових місць для здійснення виїзної торгівлі овочами, фруктами та баштанними культурами на території міста Лисичанська. У відповідності до зазначеного рішення, починаючи з 06.06.2016 була організована виїзна ярмаркова торгівля овочами, фруктами у 12 районах міста за цінами нижчими ніж у торговельній мережі міста.

За період, відведений для організації виїзної торгівлі з 01.06.2016 по 15.11.2016 населенню міста реалізовано у об’єктах виїзної торгівлі 1272,12 тн овочів, з них 445,22 тн картоплі, 278,0 тн баштанних культур на загальну суму 4989,928 тис. грн. До організації даної торгівлі залучалися, як фізичні особи — підприємці, так і безпосередні товаровиробники.

Крім того, з метою популяризації продукції власного виробництва управлінням економіки протягом року проводились заходи по залученню місцевих товаровиробників до участі у святкових ярмаркових заходах, присвячених Масниці, Великодню, тощо.

З метою координації роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва в регіоні, створено координаційну раду з питань розвитку підприємництва в м. Лисичанську. Проведено три засідання, на яких розглянуто проекти регуляторних актів, проект Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в місті Лисичанську.

Згідно плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік та внесених до нього змін, в поточному році за участі управління рішенням виконавчого комітету затверджено два регуляторних акта. Прийняття регуляторного акту «Правила приймання стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля», надало можливість значно підвищити ефективність роботи і безпеки експлуатації міських очисних споруд каналізації, запобігти порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод.

З метою здійснення інформаційної підтримки представників малого та середнього бізнесу, потенційних інвесторів та жителів міста, управління економіки міста систематично розміщує інформацію про події в економічній сфері на офіційному сайті Лисичанської міської ради .

У звітному періоді проводилася робота, спрямована на попередження та ліквідацію стихійної торгівлі на території міста. З метою координації спільних дій усіх органів контролю розпорядженням міського голови створена мобільна група для проведення роботи, спрямованої на ліквідацію стихійної торгівлі. В рамках роботи мобільної групи у 2016 р. було проведено 30 рейдів, спеціалістами відділу розвитку споживчого ринку управління економіки складено 42 протоколи за ст. 152 КУАП, сума штрафних санкцій склала 17,850 тис. грн.

В рамках наявних повноважень фахівцями управління економіки за звітний період було проведено 57 перевірок, з них 20 планових та 37 позапланових обстежень суб’єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів, правил торговельного обслуговування. За невиконання приписів щодо усунення виявлених порушень складено 16 протоколів за ст.155, 159 КУАП, сума штрафів склала 765 грн.

Упродовж 2016 року працівники управління, відповідно до власних та делегованих повноважень, розглядали звернення, скарги, інформаційні запити від фізичних та юридичних осіб та готували пропозиції щодо вирішення проблем у встановлені терміни згідно чинного законодавства з питань соціально-економічного розвитку, тарифної політики, транспорту, споживчого ринку, тощо.

Так, протягом звітного періоду спеціалістами Управління розглянуто більше 100 звернень та скарг, підготовлено і надано відповіді на більше 230 одноразових контрольних документи. На постійному контролі в управлінні економіки знаходиться біля 30 щомісячних і квартальних документів (17- відділ перспективного розвитку, 10 — відділ споживчого ринку). Загальна кількість вхідних документів складає більше 600 одиниць.

Спеціалісти управління економіки протягом поточного року забезпечили в повному обсязі виконання самоврядних і делегованих повноважень та інших важливих питань, покладених згідно положення про управління та нормативних актів України.

Начальник управління економіки О.М. Некрасов

Перший заступник міського голови А.Л. Шальнєв