Порядок здійснення будівництва об’єктів I - III категорій складності

Поширюємо інформацію про етапи та терміни спорудження об’єктів I–III категорій складності, а також перелік документів, необхідних для проходження таких процедур

Порядок заповнення документів, необхідних для здійснення будівництва зазначених об’єктів, визначений Законом України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».

1. Вихідні дані для проектування об’єкта будівництва

Для отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки замовником подаються наступні документи (в одному примірнику):

• заява встановленої форми;

• засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності на земельну ділянку або право користування нею;

• ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

• викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

• кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);

• черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру — за умови відсутності містобудівного кадастру);

• фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

• містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

Містобудівні умови та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до містобудівних умов та обмежень можуть вноситися лише за згодою замовника.

Вартість:безоплатно.

Суб’єкт надання:структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади.

Технічні умовиє чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Вартість:на платній основі.

Суб’єкт надання:суб’єкт господарювання, що є власником інженерної інфраструктури або має відповідну ліцензію на здійснення її експлуатації.

Завдання на проектування об’єктів будівництваскладається й затверджується замовником за погодженням з проектувальником.

2. Проектування

Проектна документація на будівництво об’єктіврозробляється з урахуванням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Проекти будівництва об’єктів, що належать до I—ІІІ категорій складності, не підлягають обов’язковій експертизі, крім об’єктів, які споруджуються:

• на територіях зі складними інженерно-геологічними та техногенними умовами;

• із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Документи, що подаються для проведення експертизи:

проектна документація, оформлена відповідно до вимог державних стандартів, у паперовому (не більш як у трьох примірниках) та електронному вигляді.

Вартість:визначається на договірних засадах відповідно до нормативів, визначених Мінрегіоном.

Суб’єкт проведення експертизи:організації незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном.

3. Отримання права на виконання будівельних робіт

Замовник будівництва (його уповноважена особа) подає особисто або через дозвільний центр чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта два примірники заповненої декларації про початок виконання будівельних робіт.

Вартість:безоплатно.

4. Будівництво

Здійснюються у строки та на умовах, визначених проектом будівництва й договором підряду, з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил.

5. Сплата коштів пайової участі у створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту

Граничний розмір пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати:

• 10% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;

• 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.

Порядок залучення, розрахунку розміру й використання коштів пайової участі встановлюють органи місцевого самоврядування.

Розмір пайової участі, строк (графік) її сплати визначається в договорі.

Кошти пайової участі сплачуються до відповідного місцевого бюджету до прийняття в експлуатацію об’єкта будівництва

Звертаємо увагуна те, що органам місцевого самоврядування заборонено вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, включаючи здійснення будівництва об’єктів та передачу матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

6. Прийняття в експлуатацію

Технічна інвентаризаціязакінчених будівництвом об’єктів проводиться з метою визначення їх фактичної площі та об’єму (щодо проектних) для оформлення документів про прийняття в експлуатацію, які в подальшому будуть підставою для включення даних про такі об’єкти до державної статистичної звітності та оформлення права власності на них.

Термін виконання робіт, вартість та порядок оплативизначаються в договорі за домовленістю сторін.

Суб’єкти проведення технічної інвентаризації:суб’єкти господарювання, у складі яких працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію в Мінрегіоні України та отримали кваліфікаційний сертифікат.

За результатами технічної інвентаризації видається технічний паспорт за встановленою формою.

Після цього замовник будівництва (його уповноважена особа) подає особисто або через дозвільний центр чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта два примірники заповненої декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Вартість:безоплатно.

Після проведення реєстрації один примірник декларації залишається в Інспекції, яка її зареєструвала, а другий з відміткою Інспекції повертається замовнику.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

7. Підключення до інженерних мереж

Здійснюється їх власниками (обленерго, міськводоканалами, облгазами тощо) на договірних засадах.

Декларація про прийняття об’єкта в експлуатацію є підставою для укладення договорів про постачання на об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії тощо.

Вартість:визначається в договорі за домовленістю сторін.

8. Присвоєння поштової адреси

Документи, що подаються для присвоєння поштової адреси (в одному примірнику):

• заява (у довільній формі);

• завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку (право користування нею);

• копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна або декларації про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

• копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна.

• довідка місцевих органів влади про сплату пайової участі у створенні й розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту (у випадках, визначених законодавством).

Вартість:безоплатно.

Суб’єкт надання:структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури місцевих органів влади.

9. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно

Офіційне визнання й підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Документи, що подаються для реєстрації прав власності на нерухоме майно:

• заява про державну реєстрацію;

для юридичних осіб:відомість про державну реєстрацію, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з ЄДРПОУ (нотаріально засвідчені);

для фізичних осіб:копія паспорта та ідентифікаційного номеру;

• копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування нею;

• копія технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна;

• декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

• документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна поштової адреси;

• документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав та сплату державного мита.

Вартість:державне мито в розмірі 120 грн.

Суб’єкт надання:Державна реєстраційна служба України.

Повністю ознайомитися з методичним посібником «Що необхідно знати про процедури в будівництві» можна за посиланням http://www.dkrp.gov.ua/info/3096

Інформація з сайту Дежпідприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/3111)