ДІЄМО! ВДОСКОНАЛЮЄМОСЯ! ДОСЯГАЄМО!

Події
01.08.2019

30 липня співробітники Лисичанської міської ради та працівники Центру надання адміністративних послуг у м. Лисичанську взяли участь у тренінгу «Формування навичок ефективного діловодства». Захід відбувся за підтримки проекту «Реформа управління на сході України ІІ», що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusаmmenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини.

Кожна мова — це феномен, у якому генетично записані історія і культура народу. Саме мова забезпечує людині співжиття в суспільстві, зумовлює формування її духовної сутності. Мова є засобом саморозвитку й самовираження особистості. Мовлення кожного — це його духовний, інтелектуальний портрет. Заговорить людина — і виявить не тільки рівень своєї освіченості, а й міру вихованості, гостроту розуму, образність уяви. Володіння правилами і нормами української мови, мовною культурою є необхідним складником особистості адміністратора.

Тож, тренерка, Шуліка Людмила (викладач української мови за професійним спрямуванням відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»), визначила завдання тренінгу:

— підвищити рівень володіння мовнокомунікаційними навичками;

— підвищити рівень ведення українського діловодства;

— ознайомити зі змінами у сфері сучасної української мови.

Попри сучасні підходи до освіти дорослих, завжди актуальною є вимога великого дидакта Я.Коменського: «Навчання повинно бути легким та приємним». Саме так проходив тренінг, який мав насичену програму:

Модуль. Мовленнєвий етикет як головна засада ефективної організації діяльності державного службовця. Основні мовні формули. Правила ведення професійної бесіди та телефонної розмови.

Модуль 2. Виправляємо мовні штампи. Складні випадки слововживання та правила використання професійної термінології.

Модуль 3. Правопис та переклад власних назв українською. Кличний відмінок.

Модуль 4. Зміни в українському правописі та їх запровадження у роботі державного службовця.

Модуль 5. Службова кореспонденція. Мистецтво написання листа.

Модуль 6. Інші професійні документи у роботі державного службовця (наказ, розпорядження, протокол тощо).

Окрім того, на заході розглянули Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIІI.

Учасники тренінгу сумлінно навчалися! Вони вже демонструють результати:

— вдосконалення професійного словникового запасу;

— покращення навичок роботи зі службовою документацією.

Дякуємо тренерці пані Людмилі та організаторам за надану можливість професійного розвитку та почуття впевненості!

Чекаємо на нові зустрічі!