Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Лисичанської міської ради та її виконавчих органів

Первинна правова допомога
09.09.2015

I. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає порядок реалізації права на отримання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Лисичанської міської ради та її виконавчих органів

1.2. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі — Закон) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога з питань, що належать до компетенції Лисичанської міської ради та її виконавчих органів включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

1.4 Визначення термінів:

Правова допомога — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Правові послуги — надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.

II. Розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги

 

2.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до міської ради.

2.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.4. Звернення з питань отримання безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до міської ради, підлягають реєстрації відділом по роботі з листами та зверненнями громадян міської ради.

2.5. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг визначених п. 1.3 надається протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення за підписом керівника, який здійснює координацію діяльності юридичного відділу.

2.6. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів, то протягом п’яти календарних днів це звернення надсилається до відповідного органу з повідомленням про це особи, яка подала звернення.

2.8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз’яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

 

3.1. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції міської ради та її виконавчих органів, проводиться спеціалістами юридичного відділу міської ради з залученням спеціалістів —юрисконсультів виконавчих органів міської ради, відповідно до затвердженого графіку.

3.2. Облік осіб, які звернулись щодо отримання безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється спеціалістом, що веде особистий прийом, шляхом реєстрації у відповідному журналі.

3.3. Питання, з якими звертаються особи, за можливістю вирішуються під час прийому. У разі якщо під час особистого прийому виникає потреба в наданні особі письмових роз’яснень, складенні заяви, скарги та інших правових документів (крім документів процесуального характеру), спеціаліст, що веде прийом, зобов’язаний надати цій особі допомогу в оформленні звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги.

3.4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги .

 

IV. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги, дії чи бездіяльності.

 

4.1 Відмова у наданні безоплатної первинної правової допомоги може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду.

4.2 Дія чи бездіяльність посадових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вложения:
Скачать этот файл (RIGS_296_08_09_2015.docx)296[Про внесення змін до рішення № 66 від 19.02.2013 року «Про організацію надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що відносяться до компетенції Лисичанської міської ради»]
Скачать этот файл (RIGS_324_04_07_2017.docx)324[Про внесення змін до Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Лисичанської міської ради та її виконавчих органів]
Скачать этот файл (RIGS_366_20_09_2016.doc)366[Про внесення змін до Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Лисичанської міської ради та її виконавчих органів]