Тіньова зайнятість - незахищене майбутнє

УСЗН інформує
01.11.2017

Одним з проблемних питань взаємовідносин роботодавців із найманими особами є виплата заробітної плати без офіційного документального оформлення трудових відносин з працівником. Ця проблема потребує усвідомлення кожним роботодавцем, кожним підприємцем та кожним найманим працівником.

Згідно зі ст.2 КЗпП України громадянин має право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру.

Право на працю реалізується шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Укладаючи трудовий договір, як працівник, так і роботодавець набувають певних прав та обов’язків, які встановлюються для сторін трудового договору трудовим законодавством.

Працівник за трудовим договором зобов’язаний виконувати роботу, визначену таким договором, дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку. Роботодавець — зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату, забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.

Статтею 24 КЗпП передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення органу фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Через влаштування на роботу без укладення трудового договору працівник залишається соціально незахищеним і втрачає право на державні гарантії з оплати праці, на відпустки, охорону праці, соціальне страхування, в тому числі у разі нещасного випадку на виробництві та ін. Відсутність сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування позбавляє працівника страхового стажу, наявність якого є однією з умов призначення пенсії.

Офіційне працевлаштування — це додаткове джерело наповнення місцевого бюджету, а для працівника — гарантія соціального захисту та пенсійного забезпечення у майбутньому.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанскої міської ради