Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 11.02.2021

2021
12.02.2021

Станом на 11.02.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 80 832,793 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 38 950,793 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація — 12 415,333 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 23 596,300 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 871,332 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 325,665 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 291,092 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 583,814 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 7,372 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 859,885 грн.

Касові видатки склали 39 382,1 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 26 479,1 тис.грн., або 67,2 % від загального обсягу витрат:

За економічною структурою видатків спрямовано:

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА