Про роботу управління власності Лисичанської міської ради за 6 місяців 2019 року

Про роботу структурних підрозділів
02.08.2019

Основними напрямками роботи управління власності Лисичанської міської ради є організація роботи з обліку, контролю за рухом, приватизації та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.

Своєчасність заходів з оформлення відповідних правочинів та систематичний моніторинг за їх виконанням забезпечує високий рівень показників надходжень до місцевого бюджету.

Використання всіх методів управління комунальним майном за І півріччя 2019 року забезпечило поповнення місцевого бюджету на 21,5 млн. грн.

Надходження плати за землю склало 20844,830 тис. грн. (304,7% від планових показників). Додатково надійшло до місцевого бюджету 14003,830 тис. грн. Зростання плати за землю відбулось за рахунок збільшення ставки земельного податку по землям залізничного транспорту.

Також до бюджету було спрямовано 618,9 тис. грн. плати за оренду нерухомого майна (крім земельних ділянок) та 80,5 тис. грн. відшкодування збитків, спричинених безпідставним використанням земельних ділянок комунальної власності

Спеціалістами управління постійно проводиться робота з укладання нових договорів, контролю за виконанням їх умов, своєчасного переукладання або пролонгації, із внесення змін в договори в зв’язку зі змінами у нормативно-правових документах та ін.

Станом на 01.07.2019 обліковується:

— 597договорів оренди землі, на підставі яких надано в оренду 18,6886 га земель комунальної власності територіальної громади міста Лисичанськ.

— 249 договорів оренди нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, загальною площею переданих в оренду за цими договорами об’єктів 78334 кв. м.

За звітний період від імені Лисичанської міської ради укладено та зареєстровано 28 договорів оренди землі та 55 додаткових угод щодо подовження терміну оренди землі. За результатами зазначеної договірної роботи надано в оренду 40,8798 га комунальної власності.

За 6 місяців 2019 року передано в оренду 3 приміщення загальною площею 54,5 кв. м. Для передачі в користування є 77 вільних приміщень загальною площею 10693 кв. м.

Економічно обґрунтований рівень вартості об’єктів, які передаються в оренду або підлягають відчуженню, визначається шляхом проведення незалежної оцінки експертами-оцінювачами, відбір яких відбувається на конкурсних засадах.

За звітний період підготовлено та проведено 7 конкурсів з відбору експертів-оцінювачів з метою визначення ринкової вартості 31 об’єкта оренди.

Також проведено 1 конкурс з відбору виконавців землевпорядних робіт для проведення інвентаризації 1 земельної ділянки.

Після прийняття на законодавчому рівні рішення про розподіл земель державної та комунальної власності, постійно проводиться робота з реєстрації права комунальної власності на сформовані земельні ділянки. За І півріччя 2019 року за Лисичанською міською радою зареєстровано право по 24 земельним ділянкам.

Управлінням власності вживаються заходи з виконання Програми розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки. На сьогодення проводиться інвентаризація земель, на яких розташовані адміністративні будівлі Лисичанської міської ради. Завершено інвентаризацію землі та оформлено право постійного користування по земельній ділянці, на якій розміщені міська дитяча лікарня і частина будівлі для розміщення центру реабілітації дітей.

Для забезпечення передачі земельних ділянок в постійне користування підготовлено необхідні документи для оформлення технічної документації та здійснення державної реєстрації за Лисичанською міською радою права власності на 2 об’єкта нерухомого майна (комплекси будівель та споруд).

Спеціалістами управління власності постійно проводиться робота з обстеження земельних ділянок, які надані в оренду щодо дотримання умов договору оренди землі та правил благоустрою. За результатами складаються відповідні акти обстеження та орендарям направляються листи стосовно вимог з усунення виявлених недоліків.

Для запобігання правопорушенням у сфері земельного законодавства здійснюється співробітництво з правоохоронними та контролюючими органами державної виконавчої влади.

Приділяється увага роботі зі стягнення збитків, спричинених територіальній громаді міста юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, що своєчасно не оформили право землекористування. Комісією з визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам складено 23 акта на загальну суму 51 тис. грн.

Впродовж 6 місяців 2019 року обстежено 12 тимчасово не зайнятих земельних ділянок садибного типу з метою передачі їх у комунальну власність територіальної громади. Матеріали по одній земельній ділянці знаходяться в провадженні Лисичанського міського суду.

Збільшення ефективності роботи з управління комунальним майном забезпечується завдяки веденню Реєстру об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Лисичанська та організації безпосереднього доступу спеціалістів до Державного земельного кадастру (з правом видачі витягів про земельні ділянки), Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Значна увага приділяється роботі з юридичними особами комунальної форми власності, в т.ч. питанню внесення змін до їх Статутів та Положень. Саме ці документи регламентують всі аспекти їх діяльності, в т.ч. майнові відносини, види економічної діяльності, їх повноваження, права та обов’язки. В звітному періоді опрацьовано 6 Статутів.

На цей час продовжується процедура з припинення 3-х юридичних осіб — паспортна служба, архітектурно-планувальне бюро, комунальний ринок. Справа з банкрутства ЛКП «Паспортна служба» знаходиться на розгляді в Господарському суді Луганської області.

Всього управлінням власності з метою захисту прав територіальної громади за звітний період подано 12 позовних заяв, забезпечено представництво міської ради у 73 засіданнях по 22 господарським справам та 11 цивільним. Задоволено 11 позовних заяв, в т.ч. 6 — про стягнення грошових коштів на загальну суму 2,3 млн. грн.

Із дотриманням приписів законодавства про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності завершується підготовка проекту регуляторного акту відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», який вдосконалить механізм відчуження майна в м. Лисичанську.

Спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України вживаються заходи щодо відновлення документів з відчуження об’єктів державної власності, матеріали за якими залишилися на тимчасово окупованих територіях.

В складі комісії спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України виконуються перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності.

Інформація за всіма напрямками діяльності, що була отримана або створена в процесі виконання управлінням власності своїх обов’язків, в обсягах, визначених законодавством оприлюднюється та регулярно оновлюється у формі відкритих даних на державних веб-порталах відкритих даних, сайті міської ради, веб-порталі електронної системи закупівель.

Начальник управління власності Лисичанської міської ради Тетяна Гречко