Про роботу трудового архіву Лисичанської міської ради за I квартал 2019 року

Про роботу структурних підрозділів
26.04.2019

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» трудовий архів Лисичанської міської ради виконує самоврядні повноваження — централізоване тимчасове зберігання архівних документів, що утворилися в процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, на відповідній території, і інших архівних документів, що не відносяться до Національного архівного фонду.

Відповідно до покладених на нього завдань, трудовий архів здійснює прийом на подальше зберігання документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність; прийом виборчої документації тимчасового строку зберігання; забезпечує зберігання прийнятих документів; організовує використання документів в службових, соціально-правових та інших цілях.

Трудовий архів є виконавчим органом міської ради без статусу юридичної особи. Чисельність трудового архіву — вісім фахівців без статусу посадових осіб місцевого самоврядування: завідувач, три головні архівісти, чотири архівісти I категорії.

Приміщення трудового архіву Лисичанської міської ради розташовані у пристосованій адмінбудівлі на 1-му, 2-му, 3-му, 4-му поверхах. У розпорядженні архіву 4 робочі кабінети загальною площею 71,3 кв.м. та 15 архівосховищ, загальною площею 459,9 кв. м., протяжність стелажного обладнання складає 1675,85 пог.м. Всі архівосховища та робочі кабінети оснащені охоронною та пожежною сигналізацією. Усе стелажне обладнання, у відповідності до вимог зберігання архівних документів, металеве або комбіноване.

Кількість документів, що знаходиться на зберіганні у трудовому архіві, становить 104065 од. зб. та складає 285 фонди.

За звітний період до трудового архіву надійшло 290 запитів на виконання довідок соціально правового характеру, з них 67 запитів — від юридичних і фізичних осіб іноземних держав. За цими запитами виконано 1462 архівні довідки про заробітну плату, стаж роботи, відпусток без оплати праці, довідок щодо пільгового стажу роботи, відпрацьованих днів/годин у важких умовах праці, довідок про тарифну ставку, витягів із наказів, надано 219 копій архівних документів.

З початку року трудовим архівом надано 52 консультації (особисто, по телефону, електронною поштою) щодо місцезнаходження документів з кадрових питань ліквідованих підприємств, порядку звернень для отримання довідок соціально-правового характеру.

З метою інформування громадян щодо роботи трудового архіву та порядку звернень громадян, на сайті Лисичанської міської ради розміщена сторінка з відповідною інформацією, постійно оновлюється список ліквідованих підприємств, документи яких надійшли на зберігання до трудового архіву.

Впродовж I-го кварталу 2019 року за консультаційно-методичною допомогою щодо формування документів у справи; оформлення справ; складання описів та відбору документів на зберігання відповідно до нормативних документів, у трудовий архів зверталися відповідальні особи за архів та ліквідатори таких підприємств і організацій: Лисичанська комунальна лікувальна-профілактична установа міська дитяча лікарня, ВАТ «Лисичанське АТП № 10919», ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

Також проводилась робота по підприємствам, які не перебувають у процедурі ліквідації, але тривалий час не ведуть господарську діяльність, як то ДП «Лисичанське управління магістральних нафтопродуктопроводів», ТОВ НВП «Лисичанський гумово-технічний завод», щодо організації надання довідок-соціально-правового характеру посадовими особами цих підприємств.

Протягом звітного періоду завідувач трудового архіву прийняв участь у 4 засіданнях експертної комісії архівного відділу Лисичанської міської ради, де було розглянуто 40 документів юридичних осіб.

Трудовим архівом було проведено перевірку наявності та стану документів фонду ВАТ «Лисичанське АТП 10970», що знаходиться на зберіганні, загальною кількістю 465 од. зб. Була проведена робота з оправлення та підшивання документів, ремонту документів із паперовою основою, складання довідкового апарату. Також було удосконалено та перероблено опис справ фонду ВАТ «Лисичанське АТП 10970», загальною кількістю 465 од. зб.

Завідувач трудового архіву Інна Соловей