Заклади загальної середньої освіти Лисичанської територіальної громади

Заклади загальної середньої освіти
20.04.2021

Лисичанський багатопрофільний ліцей Луганської області

Особливості: експериментальний навчальний заклад регіонального рівня з теми «Формування громадянськості як інтегрованої якості особистості ліцеїста», філія Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді.

Проблема, над якою працює заклад: «Формування комплексу громадянських якостей ліцеїста, спрямованих на самовдосконалення та розвиток демократичного суспільства в Україні».

 

Лисичанська багатопрофільна гімназія Луганської області

Особливості: заклад бере участь у Всеукраїнському експерименті «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл».

Проблеми, над якими працює заклад: «Вдосконалення форм та змісту роботи з вивчення національної історії, мистецтва, етнографії, культури та науки України з метою формування в учнів національно-патріотичних почуттів до своєї Батьківщини та розширення їх світогляду», «Інтелектуалізація освіти за рахунок розвитку ключових компетенцій та поєднання кращого традиційного та інноваційного змісту та технологій освіти на шляху розвитку Школи успіху», «Формування медіа культури учасників освітнього простору на основі медіаосвіти, в умовах інформаційної війни».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Використання сучасної освітньої моделі в навчально-виховному процесі в умовах НУШ».

 

Комунальний заклад «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Луганської області»

Проблема, над якою працює заклад «Забезпечення та реалізація якісної освіти шляхом формування професійної компетентності педагогів, принципу наступності дошкільної та початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання майбутнього громадянина України»

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Луганської області»

Проблема, над якою працює заклад: «Розвиток життєвих компетентностей учня як особистості, здатної до активної участі у суспільному житті, для її соціалізації та формування учня-інноватора та патріота».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Формування основних компетентностей учнів і професійної компетентності вчителя в умовах оновлення змісту освіти».

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Луганської області»

Особливості: заклад бере участь у всеукраїнському експерименті «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

Проблема, над якою працює заклад: «Забезпечення якості освіти, безпечного освітнього середовища, правової освіти та патріотичного виховання».

 

Комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Луганської області»

Особливості: заклад бере участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» на 2017 – 2022 роки; проєкті UNICEF «Безпечна та дружня до дитини школа»,

поглиблене вивчення іноземної мови (англійської).

Проблеми, над якими працює заклад: «Створення інформаційно-освітнього простору для підвищення навчального рівня учнів і професійного рівня педагогів через інтеграцію інформаційних та комунікаційних технологій на засадах компетентнісного підходу до освітнього процесу», «Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості патріота, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, конкурентоспроможної, готової до життя в інформаційному суспільстві», «Виховання особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні, загальнолюдські та  національні цінності в умовах Нової української школи».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №9 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Формування і розвиток основних компетенцій шляхом використання сучасних технологій у світлі вимог нових державних стандартів освіти».

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Луганської області»

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 Луганської області»

Проблема, над якою працює школа «Розвиток ключових компетентностей учасників освітнього процесу як основа моделювання інноваційного освітнього простору в умовах НУШ».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Забезпечення якості освіти через розвиток індивідуальних здібностей учнів, через особистісно-орієнтований підхід до кожної дитини».

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №18 Луганської області»

Проблема, над якою працює заклад: «Створення психолого-педагогічних умов для надання якісних освітніх послуг, підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів через взаємодію з сім’єю».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №24 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Формування життєвих компетентностей учнів у навчально-виховному процесі».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Організація освітнього простору з урахуванням нових освітніх потреб».

 

Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Формування компетентного учня в умовах розбудови нової української школи шляхом впровадження ефективних педагогічних технологій навчання і виховання. Створення освітнього середовища для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учнів».

 

Комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №27 Луганської області»

Особливості: допрофільне й профільне навчання математичного та біолого-хімічного спрямування, поглиблене вивчення іноземної мови (англійської), надання додаткових освітніх послуг (курсів) за вибором здобувачів освіти.

Проблеми, над якими працює заклад: «Створення оптимальних умов для формування компетентної особистості, пріоритетами якої є інтелектуальний розвиток та здоровий спосіб життя», «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» Луганської області»

Особливості: експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня з проблеми «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

Проблема, над якою працює заклад: «Створення оптимальних умов для розвитку ініціативи й творчої діяльності вчителів з метою підвищення якості освіти, ефективності і результативності освітнього процесу в умовах переходу до НУШ».

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №29 Луганської області»

Проблема, над якою працює заклад: «Створення гуманістичного здоров’язбережувального  освітнього середовища закладу  Нової української школи як чинник успішної соціалізації учнів».

 

Комунальний заклад «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Луганської області»

Проблема, над якою працює заклад: «Розвиток інформаційно-освітнього середовища закладу як одна з умов забезпечення якісної освіти учнів».

 

Опорний навчальний заклад «Білогорівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області»

Проблема, над якою працює заклад: «Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність учителя до формування компетентної особистості учня».

До складу опорного навчального закладу входить 2 філії:

Золотарівська філія І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти (дитячий садок) опорного навчального закладу «Білогорівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області»

Шипилівська філія І ступеню опорного навчального закладу «Білогорівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області»

 

Вовчоярівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Попаснянської районної ради Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Формування і розвиток основних компетентностей учнів шляхом упровадження в освітній процес сучасних технологій освіти у світі вимог нових державних стандартів освіти».

 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Лисичанського Попаснянської районної ради Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Використання компетентнісно орієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи».

 

Мирнодолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області

Проблема, над якою працює заклад: «Забезпечення якісної освіти та всебічного розвитку дитини як особистості у навчально-виховному процесі».