Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва)

УСЗН інформує
18.12.2015

Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 19.08.2015 р. № 604, якою затверджені Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.

Одноразова грошова допомога призначається у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо смерть/поранення волонтера настали:

1) під час надання волонтерської допомоги громадянам в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту, у тому числі в період здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги і проживають в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту;

2) під час надання волонтерської допомоги Збройним силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, бойових дій, збройного конфлікту.

Вищезазначеним нормативно-правовим актом визначені розміри одноразової грошової допомоги; перелік документів, які подають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) або волонтер (в разі настання інвалідності) міжвідомчій комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; обумовлена процедура розгляду поданих документів та прийняття рішень про призначення одноразової грошової допомоги, виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для її виплати, тощо.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі рішення міжвідомчої комісії про призначення одноразової грошової допомоги органами соціального захисту населення за місцем проживання особи, зазначеної у рішенні міжвідомчої комісії, — у разі загибелі (смерті) волонтера або за місцем проживання волонтера — у разі настання інвалідності волонтера.

Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради