Представництво інтересів громадянина в суді з урахуванням нового Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р.

Функціональне спрямування сучасної прокуратури України визначається двома напрямами її діяльності: участь прокурора у сфері кримінальної юстиції та діяльність, що здійснюється поза межами кримінальної юстиції, з метою захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також суспільства та держави, що узгоджується із європейськими стандартами.

Новим Законом України «Про прокуратуру» встановлено вичерпний перелік громадян (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), інтереси яких прокурор має право представляти в суді. Це, зокрема, неповнолітні, недієздатні та обмежено дієздатні.

Крім цього вказаним Законом також закріплено умови за наявності яких можливе здійснення прокурором представництва інтересів громадянина, якими є неспроможність громадянина самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження та нездійснення або неналежним чином здійснення захисту прав громадян законними представниками або органами, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси таких осіб. Виходячи зі змісту частини 2 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», вказані умови мають існувати в сукупності і за відсутності хоча б однієї з них, підстави для представництва прокурором інтересів громадянина в суді, відсутні.

Також новим Законом на прокурора покладено обов’язок попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта владних повноважень.

Старший прокурор прокуратури міста Лисичанська юрист 3 класу О. Литвинюк