Отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах

Фонд соціального страхування
17.12.2013

Органи Фонду у відповідності до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240-ІІІ(далі — Закон) надають гарантоване державою матеріальне забезпечення громадянам, у тому числі, у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу), внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи листки непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), вагітності та пологах.

За підсумками по 9 місяцях 2013 року Лисичанською міською виконавчою дирекцією Луганського обласного відділення Фонду (далі — дирекція) опрацьовано 1069 заяв — розрахунків на суму понад 13 млн. грн., в тому числі по тимчасовій непрацездатності — 10 млн. грн., вагітності та пологах — 3 млн. грн.

Підставою для призначення такої допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (у народі просто лікарняний), який, в свою чергу, без будь-якої затримки має бути переданий застрахованою особою страхувальнику (роботодавцю) для опрацювання, розрахунку та виплати.

Роботодавець самостійно не може приймати рішення про виплату працівникам допомоги за рахунок коштів Фонду. Органом, уповноваженим її призначати, є комісія (уповноважений) із соціального страхування, яка має бути створеною відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 № 25. Згідно з п. 3.1.2 частини ІІІ Положення 25 комісія із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам. На підставі п. 1 ст. 52 Закону 2240 документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження, що оформлюється протоколом засідання комісії із соціального страхування. Основною формою роботи комісії з соціального страхування є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану, але не рідше двох разів на місяць(п. 4.1 частини IV Положення 25).

п. 2 ст. 52 Закону 2240 передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам у найближчий після призначення строк, установлений для виплати заробітної плати та відповідно до ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяцьчерез проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. Враховуючи вищезазначене просимо звернути особливу увагу на те що, заяви-розрахунки на отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по багатьом підприємствам (установам, організаціям) надходять до Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП один раз на місяць, що приводить до несвоєчасної виплати матеріального забезпечення застрахованим особам та збільшення заборгованості із виплат.

Законом передбачено вичерпний перелік підстав за яких комісія має право відмовити в оплаті листка непрацездатності. Найбільш поширеними з них є: настання тимчасової непрацездатності, у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці, у зв’язку з навчанням; порушення режиму лікування застрахованими особами та ін.

Відповідальна особа, проводить розрахунок, який регламентується Порядком обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).

У відповідності до статті 35 Закону оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а починаючи з шостого дня дирекціями при умові подання страхувальником заявки — розрахунку на отримання фінансування для виплати застрахованим особам матеріального забезпечення.

Практика показує, що період від подання застрахованою особою листка непрацездатності до подання заявки до дирекцій, щодо надання фінансування, вимірюється не днями, а місяцями.

У такому випадку застраховані особи отримують несвоєчасно допомогу.

Механізм надання дирекціями фінансування у відповідності до статті 21 Закону, передбачає як щоденне прийняття від страхувальників заяв — розрахунків, так і щоденне надання фінансування. Кошти зараховуються на спеціально відкритий страхувальником у банку окремий поточний рахунок і не можуть бути використані на інші цілі, окрім оплати всіх видів матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду.

Для того щоб застрахована особа своєчасно отримала допомогу, страхувальник повинен негайно провести списання грошей на особистий його рахунок (так звану карточку), або отримати готівкою і видати у той же день по відомості, після отримання фінансування від робочого органу Фонду.

Це так повинно було б бути, а насправді в деяких випадках бухгалтер не хоче цим питанням займатися і виплату лікарняних приурочує до виплати по підприємству (організації) заробітної плати, а якщо вона ще і не платиться, то ситуація стає ще гіршою.

Гроші «гуляють» на рахунках банківських установ. Такий стан справ відбувається там, де відсутній контроль за проходженням механізму оплати матеріального забезпечення як з боку застрахованої особи, так і комісії (уповноваженого) із соціального страхування. При цьому, слід контролювати і виплату частки роботодавця по оплаті перших п’яти днів. Непоодинокі випадки, коли роботодавець такі виплати застрахованій особі взагалі не проводить.

Як бачимо, листок непрацездатності, проходячи складний механізм його опрацювання як страхувальником, так і дирекціями: від прийняття рішення щодо його оплати, розрахунку, подання заяви — розрахунку, проходження коштів через банківські установи до застрахованої особи, залежить від роботи великої кількості працівників, які повинні за свої дії, відповідати перед своїми людьми.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс