Про матеріальне забезпечення осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Фонд соціального страхування
29.04.2016

Протягом І кварталу 2016 року Лисичанською міською ВД ЛОВ ФСС з ТВП було виплачено матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду 4 тимчасово переміщеним громадянам на загальну суму — 47867,44 грн. У тому числі:

— по тимчасовій непрацездатності — 2 особам на загальну суму — 31468,88 грн.;

— по вагітності та пологах — 2 особам на загальну суму — 16398,56 грн.

Фінансування даних видатків за рахунок коштів Фонду передбачено у відповідності до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 531 «Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі — АТО) затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 року № 37 (далі — Порядок № 37).

Його дія поширюється на застрахованих осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами, що зареєстровані на тимчасово окупованій території, в районі проведення антитерористичної операції або в зоні надзвичайної ситуації, але фактично місце проживання яких — на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Виплата матеріального забезпечення здійснюється через робочі органи Фонду без залучення страхувальника-роботодавця. На підставі поданих документів нараховуються та виплачуються такі види матеріального забезпечення:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною) надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи;

— допомога по вагітності та пологах надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи, а також в разі настання страхового випадку протягом 30 тижнів з дати переміщення застрахованої особи;

— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги.

Береться до уваги, що датою переміщення застрахованої особи вважається дата,зазначена в довідці про взяття її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО.

Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, а також надають документи, що необхідні для отримання певного виду матеріального забезпечення.

Для отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду такі документи:

— оригінал листка непрацездатності;

— копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

— копію довідки про взяття на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО, виданій у порядку, передбаченому постановою КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»;

— довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);

— копію трудової книжки (за наявності). У разі відсутності — матеріальне забезпечення надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

— довідку про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності). У разі відсутності — робочий орган Фонду здійснює розрахунок середньої заробітної плати та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності — виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, в календарних днях; по вагітності та пологах — на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у разі відсутності цих даних у зазначеному реєстрі — виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку.

— у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі ста відсотків середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;

— копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною);

— копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема, копії квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб). У разі відсутності — матеріальне забезпечення надається на підставі відомостей з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі відсутності у застрахованої особи можливості підтвердити свій страховий стаж, а також у разі відсутності відповідних даних у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, робочий орган Фонду здійснює розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності незалежно від страхового стажу в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу).

Для отримання допомоги на поховання одержувачу допомоги (або застрахованій особі у разі смерті члена її сім’ї) слід подати до робочого органу Фонду такі документи:

— оригінал свідоцтва про смерть, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану, та оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть (у разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської ради — довідки);

— копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

— копію довідки про взяття на облік;

— довідку, видану одержувачу допомоги (або застрахованій особі) банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);

— копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема, копії квитанцій про сплату єдиного внеску (для добровільно застрахованих осіб).

Фахівці робочих органів Фонду на підставі наданих застрахованою особою документів не пізніше 10 днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його на особистий банківський рахунок заявника не пізніше 10 робочих днів з дня призначення такого матеріального забезпечення.

Незалежно від дати настання страхового випадку, починаючи з 01.01.2015 передбачено граничні строки на отримання виплат матеріального забезпечення. Так, матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Окремо слід також враховувати, що листки непрацездатності, які були видані закладами охорони здоров’я на тимчасово окупованих та неконтрольованих територіях України після 01.12.2014, не можуть бути підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В.В. Масуліс