Про дії страхувальників при виявленні помилок при нарахуванні витрат по коштам Фонду

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011 р. № 4, у разі самостійного виявлення помилок, які стосуються правильності нарахування витрат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, страхувальник повинен:

1) зробити перерахунок відповідно до законодавства;

2) письмово повідомити орган Фонду про факт та зміст помилок із зазначенням причин їх виникнення з наданням розрахунку донарахованої (зменшеної) суми витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду;

3) здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної суми страхових коштів.

Письмове повідомлення складається у двох примірниках за підписом керівника і головного бухгалтера або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності і повинно містити таку інформацію:

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

— суму відкоригованих витрат;

— дату складання повідомлення.

У випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.

За більш детальною інформацією просимо звертатися за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 127 або за телефонами: 4 12 87, 7 22 66, 4 12 81.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В.В. Масуліс