Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за І квартал 2016 року

Підводячи підсумки роботи і виконання бюджету за І квартал 2016 року Лисичанська міська виконавча дирекція ВД ЛОВ ФСС з ТВП повідомляє, що станом на 01.04.2016 року на обліку в дирекції знаходяться 2030 страхувальників.

Головним завданням Лисичанської міської виконавчої дирекції було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви — розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочим органом відділення Фонду, фінансування на виплати допомог проведено у терміни передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед страхувальниками збільшилися на 585,5 тис.грн. (з 999,2 до 1584,7), або на 58,6%. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-10 робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За І квартал 2016 року надходження (доходи) бюджету відділення Фонду склали 36,8 тис.грн. (184,2% до плану), а витратна частина (видатки) — 5421,8 тис.грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 108,3%.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по Лисичанській міській виконавчій дирекції Фонду за І квартал 2016 року склали (тис. грн.):

 

ДОХОДИ (надходження)

Стаття бюджету

План

Факт

Відсоток виконання

Інші надходження

20,0

36,8

184,2%

ВИТРАТИ

Тимчасова непрацездатність

4209,0

4556,3

108,3%

Вагітність та пологи

498,0

608,0

122,1%

Поховання

19,8

15,4

77,8%

Організаційно-управлінські заходи

278,6

241,2

86,6%

Витрати по виконанню обов’язків страховика

1,0

0,9

90,5%

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0,0

0,0

0,0%

Всього витрат:

5006,4

5421,8

108,3%

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги — 5179,7 тис. грн. (або 109,6%), а серед них — виплати по тимчасовій непрацездатності (4556,3 тис. грн.), що складає 84,0% до загальних витрат (5421,8 тис. грн.) та 88,0% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах за І квартал 2016 року використано 608,0 тис. грн. (на 114,9 тис. грн. більше, ніж за І квартал 2015 року), що обумовлено зростанням у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 19,1% та збільшенні кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 3,4%.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 15,4 тис.грн., що на 2,2 тис.грн. менше, ніж за І квартал 2015 року. Сталось це у зв’язку із зменьшенням (на 1) кількості таких випадків (з 8 до 7) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014 р. № 37, в поточному звітному періоді в міську виконавчу дирекцію за отриманням різних видів допомог звернулися 4 осіби, які переміщені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату таким особам виплачено допомог на загальну суму 47,9 тис.грн. в тому числі: по тимчасовій непрацездатності — 31,5 тис.грн., по вагітності та пологах — 16,4 тис.грн.

У звітному періоді путівки на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів на утримання Лисичанської міської виконавчої дирекцій Луганського обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 86,6%, економія склала 37,4 тис.грн. та по статті бюджету «Витрати по виконанню обов’язків страховика» виконано на 90,5%, економія склала 0,1 тис. грн.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс