Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності

Рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, яка створюється (обирається) за їх місцем роботи.

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) документи для призначення цієї допомоги розглядаються протягом 10 днів з дня їх надходження.

Стаття 23 Закону № 1105 встановлює підстави для відмови в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності, а саме:

1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Крім того, працівники, які в період хвороби порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, втрачають право на допомогу з дня допущення порушення на термін, встановлений рішенням комісії (уповноваженого).

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В.В. Масуліс