Пенітенціарна пробація - вірний шлях для повернення в суспільство

Вивчення особистості засудженого до моменту його звільнення з місць позбавлення волі має велике значення для вирішення питань боротьби з рецидивною злочинністю. З цією проблемою тісно пов’язана проблема адаптації звільненого до умов нормального існування у звичайному соціальному середовищі. Тому не викликає сумнівів у необхідності проведення спеціальної роботи з підготовки засуджених до життя в нових умовах.

Утворення пенітенціарної пробації — це, насамперед, запровадження якісно нових підходів до виправлення не лише осіб, які засуджені до альтернативних видів покарання, а й засуджених, які утримуються у місцях позбавлення або обмеження волі, з метою подальшої адаптації їх у суспільстві. Соціальна адаптація цих осіб є одним із важливих напрямів не тільки профілактики вчинення ними нових злочинів, а й профілактики повторної злочинності в цілому.

Пенітенціарна пробація спрямована на своєчасне попередження проблем адаптації до життя після звільнення, надмірних емоційних навантажень, міжособистісних конфліктів та інших негативних явищ, які обумовлені у суспільстві.

Лисичанський відділ пробації сприяє особам, які звільняються з місць позбавлення волі, у визначенні намірів щодо місця проживання після звільнення, сприяють у працевлаштуванні працездатним особам, залучають до роботи з влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших установ (закладів) соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, закладів соціального обслуговування, сприяють в наданні соціальних послуг.

Так, протягом 2019 року на виконання до Лисичанського міського відділу із установ виконання покарань надійшло 38 повідомлень-запитів, з метою сприяння особам, які готуються до звільнення від відбування покарання, у відновленні соціального статусу повноправного члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

Отже, тільки спільна праця із застосуванням соціальної реабілітації і людське ставлення до засуджених надасть можливість мотивувати їх до законослухняного способу життя та допоможе подолати їм негативні прояви поведінки. Спільна праця допоможе у «поверненні» осіб до соціуму після тривалої чи короткострокової ізоляції від суспільства.

Лисичанський міський відділ Філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області