Скільки доведеться сплатити штрафів за порушення вимог трудового законодавства?

Держпраця
25.09.2018

Головне управління Держпраці у Луганській області нагадує, що трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, яке подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:

1) 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 111 690 грн (при розмірі мінімальної зарплати 3 723 грн) за наступні порушення:

— фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;

— оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;

— виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску;

2) 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, це 37 230 грн (при розмірі мінімальної зарплати 3723 грн) за наступні порушення:

— за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці);

— за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

3) 3 мінімальні зарплати — це 11 169 грн (при розмірі мінімальної зарплати 3723 грн) за такі види порушень:

— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі.

4) 1 мінімальна зарплата (3 723 грн) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Фінансові штрафи на території області мають право накладати начальник Головного управління Держпраці у Луганській області та його заступники, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх заступниками на підставі винесених постанов у ході планової чи позапланової перевірки роботодавця. Виконання цих постанов покладається на органи державної виконавчої служби. Інспектори праці позбавлені таких повноважень, а лише оформляють акти перевірки з описом порушень трудового законодавства.

Крім того, статтею 41 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8 500 грн до 17 000 грн за фактичний допуск працівника без трудового договору.

Отже, за фактичний допуск одного працівника до роботи без оформлення трудового договору (без наказу) підприємство може сплатити 128690 грн (111 690 грн + 17 000 грн) фінансових та адміністративних стягнень і, до цього, здійснити виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді.

Головне управління Держпраці у Луганській області