Звіт про виконання міського бюджету станом на 01.12. 2019

2019
02.12.2019

Станом на 01.12.2019 до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 721 573,7 тис.грн. Касові видатки склали 635 694,3 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 222 825,3 тис.грн., або 35,1 % від загального обсягу витрат;

 

· на охорону здоров’я – 106 136,6 тис.грн., або 16,7%;

· на соціальний захист населення – 192 485,0 тис.грн., або 30,3 %;

 

· на культуру і мистецтво – 16 419,9 тис.грн., або 2,6%;

· на фізичну культуру та спорт – 7 155,7 тис.грн., або 1,1%;

· на органи місцевого самоврядування – 54 650,0 тис.грн., або 8,6 %;

· на житлово-комунальне господарство – 19 220,4 тис.грн., або 3,0%;

· на економічну діяльність – 13 526,5тис.грн., або 2,1%;

· на інші видатки – 454,1 тис.грн., або 0,1%;

· на міжбюджетні трансферти – 2 820,8тис.грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

● на оплату праці з нарахуваннями 346 516,3 тис.грн., або 54,5% від загального обсягу витрат;

● на виплату видатків із соціального забезпечення – 188 201,5 тис.грн., або 29,6%;

● на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34 906,8 тис.грн., або 5,5%;

● на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 2 820,8 тис.грн., або 0,5%;

● на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 24 134,9 тис.грн., або 3,8%;

● на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 9 305,3тис.грн., або 1,5%;

● на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3 451,7 тис.грн., або 0,5%;

● на продукти харчування – 12 979,6 тис.грн., або 2,0%;

● на оплату послуг - 12 236,2 тис.грн., або 1,9%;

● на інші видатки – 1 141,2 тис.грн., або 0,2%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.12.2019 такі видатки складають 33 875,4 тис.грн., у тому числі по галузях:

● на органи місцевого самоврядування 670,1 тис.грн., або 2,0%;

● на освіту 9 452,7 тис.грн., або 27,9%;

● на охорону здоров’я 1 231,9 тис.грн., або 3,6%;

● на соціальний захист та соціальне забезпечення 2 938,0 тис.грн., або 8,7%;

● на культуру та мистецтво 1 595,0 тис.грн., або 4,7%;

● на фізичну культури і спорт 314,1тис.грн., або 1,0%;

● на житлово-комунальне господарство 6 654,4тис.грн., або 19,6%;

● на економічну діяльність – 6 199,8 тис.грн., або 18,3%;

● на інші заходи громадського порядку та безпеки – 174,0 тис.грн., або 0,5%;

● на міжбюджетні трансферти – 4 645,4 тис.грн., або 13,7 %.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина