Способи управління житловим будинком

 На теперішній час чинне законодавство України передбачає, що управління багатоквартирним житловим будинком можуть здійснювати і його співвласники (безпосередньо або через статутні органи ОСББ), і професійний управитель, якого співвласники залучають на договірних засадах.

Вибір форми управління повністю залежить від співвласників багатоквартирного будинку. Окремо зазначимо, що сама суть управління будинком та виконання пов’язаних з ним (управлінням) функцій не залежать від способу управління: усі функції потрібно виконувати за обох форм.

У таблиці 1 наведено переваги і хиби кожної форми управління житловим будинком. (додається) 

Обираючи форму управління, співвласники мали б проаналізувати всі «за» і «проти», а також зважити на такі обставини:

  • — створення об’єднання співвласників не вимагає, щоб ОСББ саме здійснювало управління будинком. За дорученням загальних зборів співвласників, які вирішили створити ОСББ, правління ОСББ може обрати професійного управителя, погодити з ним усі умови договору про надання послуг з управління, контролювати діяльність такого управителя, вимагати від нього, щоб він надавав усі потрібні пояснення і звіти, оцінювати ефективність управління тощо;
  • — якщо співвласники не дійшли згоди щодо управління будинком, самостійно не визначили управителя і не повідомили про це органові місцевого самоврядування, то такий орган, щоб забезпечити належне управління житловим фондом на своїй території, має право сам призначити управителя.

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської ВЦА