П’ять кроків створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 1. Об’єднання може бути створено лише власниками квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку (багатоквартирних будинках). Для створення об’єднання скликаються установчі збори.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

2. Для оповіщення співвласників та підрахунку необхідного кворуму на установчих зборах, ініціативній групі потрібно мати вичерпний список всіх співвласників (включаючи нежитлові приміщення) у багатоквартирному будинку.

Для отримання зазначеної інформації, ініціативній групі необхідно письмово звернутися до Лисичанського міського бюро технічної інвентаризації та Центра надання адміністративних послуг у м. Лисичанську з проханням надати актуальні на сьогодні данні про власників та співвласників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.

3. Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів.

Письмове опитування під час установчих зборів об’єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («за» чи «проти»).

Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут.

4. Державна реєстрація ОСББ проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. ОСББ вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Державна реєстрація змін до статуту об’єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Для державної реєстрації ОСББ уповноважена установчими зборами особа подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) наступні документи:

  • 1) реєстраційну картку, проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи Ф № 1 (у разі подання рекомендованим листом — завірену нотаріально);
  • 2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об’єднання та затвердження його статуту;
  • 3) два примірники оригіналу статуту, завірені нотаріально;
  • 4) документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за державну реєстрацію ОСББ (копія квитанції, виданої банком або копія платіжного доручення з відміткою банка).

5. Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок.

Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської ВЦА