Вибір оптимальної форми управління багатоквартирним будинком

ОСББ
14.07.2021

 Якісне управління багатоквартирним будинком та прибудинковими територіями напряму залежить від вибору оптимальної форми управління.

Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі — Закон) визначено три форми управління багатоквартирним будинком:

Самостійне управління багатоквартирним будинком співвласниками

Така форма управління передбачає можливість управляти будинком без створення ОСББ. Цей варіант управління може бути рекомендований для малоквартирних будинків (3–5 квартир), де власники самостійно можуть утримувати свій будинок та прибудинкову територію в належному стані.

Прийняття рішень щодо управління зборами співвласників та процедурні питання проведення зборів врегульовані Законом.

До повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань щодо управління будинком:

Управління багатоквартирним будинком управителем

Ця форма передбачає управління будинком на підставі договору про надання послуг з визначеним управителем.

Договір про надання послуг з управління будинком повинен містити:

Якщо зборами співвласників прийнято рішення про укладення договору щодо надання послуг з управління будинком, такий договір підписується співвласниками або уповноваженими особами визначеними зборами співвласників. Цей договір підписується на умовах, затверджених зборами, та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Управитель протягом одного місяця після підписання з ним договору зобов’язаний надати або надіслати рекомендованим листом кожному співвласнику примірник такого договору, завірений підписом управителя.

Варто зазначити, що договір з управителем укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на наступний однорічний строк.

Управління багатоквартирним будинком ОСББ

Ця форма передбачає, що співвласники для більш ефективного управління своїм будинком та прибудинковою територією створюють ОСББ — орган для прийняття колективних рішень.

Управління будинком може бути здійснено:

Вищим органом управління ОСББ є загальні збори співвласників, до виключної компетенції яких належить:

Правління є виконавчим органом ОСББ і підзвітне загальним зборам. Порядок його обрання та відкликання, склад та строки обрання встановлюється загальними зборами. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ на загальних зборах обирає з числа співвласників ревізійну комісію або приймає рішення про залучення аудитора. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Вибір оптимальної форми управління є запорукою ефективного прийняття рішень щодо належного утримання співвласниками майна у багатоквартирному будинку.

УЖКГ Лисичанської міської ВЦА