Відділ ведення Державного реєстру виборців

Відділ ведення Державного реєстру виборців Лисичанської міської ради

Начальник відділу: Горшкова Ольга Валентинівна

Головні спеціалісти відділу:

Волчанська Ольга Миколаївна

Ремігайло Оксана Володимирівна

Шилова Ірина Миколаївна

Телефони: (06451) 7-32-70, 7-35-00;

Факс(06451) 7-32-70

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, рішеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови Луганської обласної державної адміністрації, рішеннями Лисичанської міської ради та її виконавчого комітету, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, розпорядженнями міського голови, положенням про відділ, іншими діючими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

— ведення Державного реєстру виборців (далі — Реєстр), до якого вносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

— складення та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

— забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі — персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України «Про Державний реєстр виборців» (далі — Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

— веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

— забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;

— визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці з референдуму, до яких відноситься виборець

— розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу, у порядку, встановленому чинним законодавством;

— проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

— надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

— надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

— надсилає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

— здійснює періодичного поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

— забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

— здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

— виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

— отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, які внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

— проводить перевірки звернень політичних партій, розгляд запитів виборчих комісій в установленому Законом порядку;

— надає необхідної інформації на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців

— надає в установленому Законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

— проводить перевірки некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

— формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами внесення відомостями;

— здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

— вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

— направляє до Центральної виборчої комісії рішення та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

— здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру

— здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

— працює з електронними документами з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру; здійснює в установленому порядку знищення електронних документів після закінчення строків їх зберігання.

Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.