Відділ комп'ютерного забезпечення

Начальник відділу: Ракова Олена Іванівна

Адреса: 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. м. М. Грушевського, 10

Телефон: (06451) 7-31-87

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Основними завданнями відділу є:

1. Впровадження інформаційно-телекомунікаційніх технологій в міській раді;

2. Впровадження в роботу виконавчих органів міської ради засобів обчислювальної техніки. Підключення та наладка засобів обчислювальної техніки на робочих місцях у відділах, управліннях та службах міської ради. Навчання персоналу, що працює на комп’ютерах, передовим методам користування технікою;

3. Встановлення та забезпечення функціонування програмних комплексів;

4. Налагодження і підтримання в працездатному стані локальної обчислювальної мережі міської ради, забезпечення доступу до мережі Інтернет;

5. Організація і забезпечення функціонування міської системи відеоспостереження;

6. Забезпечення інформаційно — технічної підтримки ведення засідань сесій міської ради з використанням системи поіменного голосування міської ради ПТК «Віче». Організація доступу до прямої (онлайн) відеотрансляції засідання сесії міської ради з сайту міської ради та на каналі Лисичанської міської ради в сервісі Youtube;

7. Обслуговування системи відеоконференцзв’язку та забезпечення технічної підтримки в проведенні відеоконференцій;

8. Технічна підтримка в проведенні презентацій, семінарів та інших заходів;

9. Аналіз потреб у відділах, управліннях та службах міської ради в програмному забезпеченні, в обчислювальній техніці та іншому обладнанні. Підготовка бюджетних запитів, тендерної документації і придбання необхідної техніки та програмного забезпечення;

10. Здійснення моніторингу киберзагроз та вживання режимних та технічних заходів для захисту інформації;

11. Керування каналом Лисичанської міської ради в сервісі YouTube;

12. Розміщення інформації у відповідних наборах відкритих даних Лисичанської міської ради для оприлюднення на «Єдиному порталі відкритих даних» http://data.gov.ua;

13. Здійснення технічної підтримки сайтів Лисичанської, Новодружеської і Прівільнянської міських рад та електронної пошти;

14. Технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки, забезпечення її витратними матеріалами.

Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язку з громадськістю та ЗМІ

Відділ з питань внутрішньої політики зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації

Начальник відділу — Романюк Олена Володимирівна, телефон 7-33-84

Телефони спеціалістів відділу — 7-32-08 (факс); 4-52-86

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації (ЗМІ) Лисичанської міської ради є самостійним структурним підрозділом Лисичанської міської ради.

Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, безпосередньо секретарю міської ради.

Відділ створено для оприлюднення та поширення офіційної інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів.

Відділ забезпечує оперативне інформування Луганської облдержадміністрації про роботу міської ради та її виконавчих органів, політичної та соціально-економічного життя міста.

Відділ при вирішенні питань, що входять в його компетенцію, взаємодіє з управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

Основні завдання відділу:

1. Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в місті.

2. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради та її виконавчих органів.

3. Сприяння міській раді та її структурним підрозділам у розвитку зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями.

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення з питань внутрішньої політики, здійснюваної в місті.

5. Організаційне забезпечення загальноміських заходів.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Лисичанської міської ради

Начальник відділу — головний бухгалтер

Заступник начальника відділу — заступник головного бухгалтера Колеснікова Ніна Миколаївна

Юридична адреса: 93100, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського, 7

Телефони (06451): 7-24-26 — начальник;

                               7-30-79 — заступник начальника;

                               7-30-79 — фахівці.

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку та звітності є:

— ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Лисичанської міської ради та складення звітності;

— забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

— забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

— запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

— виконання процедур закупівель за державні кошти згідно Закону України № 922-VIII від 25.12.2015р. «Про публічні закупівлі» в системі PROZORRO;

— заповнення інформаційними даними про укладені договори та розрахунки по них єдиного веб-порталу використання публічних коштів E-data у мережі Інтернет згідно з Законом «Про відкритість використання публічних коштів»;

— забезпечення ведення бухгалтерського обліку, зведення фінансової і бюджетної звітності, складання і виконання кошторису по підпорядкованій Лисичанській міській раді комунальної установі «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанськ».

Функції.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності відповідно до покладених на нього завдань:

— веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

— здійснює своєчасне нарахування заробітної плати, утримання із заробітної плати та нарахування на фонд оплати праці, утримує та перераховує у повному обсязі до бюджету податок з доходів найманих працівників, єдиний соціальний внесок, військовий збір.

— складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює поточний контроль за:

— дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

— правильністю зарахування та використання власних надходжень Лисичанської міської ради;

— веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Своєчасно подає звітність.

Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

— використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

— інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.  

Відділ з обліку, розподілу, обміну та приватизації житла

Начальник відділу — Перепелиця Тетяна Дмитрівна.

Адреса: м. Лисичанськ, вул. ім. М. Грушевського, 8; тел: (06451) 72627, 72502.

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Повноваження відділу:

— облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання;

— ведення обліку вивільненого житлового фонду, що знаходиться в комунальній власності міста, здійснення контролю за його використанням;

— надання сприяння населенню у здійсненні обміну жилих приміщень, що перебувають у комунальній власності міста, і оформлення документів на обмін жилої площі між громадянами;

— підготовка і оформлення документів про передачу за заявами громадян у власність займаних ними жилих приміщень, що знаходяться у комунальній власності міста.

Функції відділу:

— підготовка рішень виконавчого комітету міської ради про взяття громадян на квартирний облік, надання жилих приміщень, закріплення житла в якості службового, зняття статусу службових приміщень;

— видача охоронних свідоцтв (броні) на жилі приміщення;

— оформлення обміну жилих приміщень, що перебувають у комунальній власності міста;

— оформлення документів на приватизацію жилих приміщень

Загальний відділ

Загальний відділ Лисичанської міської рад

Начальник відділу — Приколота Олена Вікторівна, телефон (06451) 7-32-12.

Головний спеціаліст загального відділу, який здійснює реєстрацію рішень виконавчого комітету, протоколювання засідань виконавчого комітету — Куценко Марина Едуардівна, телефон (06451) 7-32-03, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Головний спеціаліст загального відділу, який відповідає за строки виконання контрольних документів, реєстрацію запитів на інформацію, прийом/відправку електронної пошти, яка надходить на адресу міської ради  Бондаренко Тетяна Сергіївна, телефон (06451) 7-26-25, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Головний спеціаліст загального відділу, який здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції — Жилко Олена Володимирівна, телефон (06451) 7-26-25.

Спеціаліст І категорії загального відділу, який здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції — Вострікова Анастасія Костянтинівна, телефон (06451) 7-32-12.

Оператори комп’ютерного набору загального відділу:

Сазонова Любов Юріївна, телефон (06451) 7-29-81

Танцура Любов Василівна, телефон (06451) 7-33-38

Туполенко Юлія Олександрівна, телефон (06451) 7-32-03

Падій Карина Валентинівна, телефон (06451) 7-24-22

Поштова адреса: вул. ім. М. Грушевського, 7, м. Лисичанськ, 93100.

Основними завданнями загального відділу є:

— забезпечення організації діловодства, єдиного порядку роботи з документами у виконавчих органах міської ради відповідно до чинних правил;

— здійснення контролю за своєчасним виконанням контрольних документів;

— надання методичної допомоги в організації роботи з ведення діловодства управлінням, відділам, службам міської ради;

— підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції відділу;

— збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання міською радою та виконавчим комітетом своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні міської ради та виконавчого комітету, крім публічної інформації з обмеженим доступом.

Основними функціями загального відділу є:

— прийом/відправка, реєстрація, облік, передача за призначенням, копіювання, тиражування, зберігання, пошук, розсилка документів, що надходять до міської ради;

— виготовлення, облік та видача бланків міської ради та виконавчого комітету;

— здійснення (за дорученням міського голови) перевірки стану діловодства; контролю за термінами виконання документів органів вищого рівня, інших службових документів у відділах, службах та управліннях міської ради; —  реєстрація рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови (у тому числі і про відрядження) та зберігання згідно з чинним законодавством;

— електронне відправлення прийнятих виконавчим комітетом рішень на офіційний сайт міської ради для висвітлення;

— редагування текстів рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з дотриманням норм офіційно-ділового стилю літературної української мови та норм діловодства;

— своєчасне доведення до відома відділів, служб, управлінь та окремих посадовців міської ради, підприємств, організацій, установ копій рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови згідно зі списком розсилки; видача, у разі необхідності, затверджених належним чином виписок ухвалених рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

— оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, нарад при міському голові, облік та зберігання протягом встановленого терміну;

— прийом інформаційних запитів, що надходять до міської ради, своєчасне опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Загальний відділ міської ради завіряє гербовою печаткою, печаткою загального відділу міської ради підписи міського голови, його заступників, секретаря міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету на підписаних ними документах; виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.