Шальнєв Андрій Леонідович

Заступники голови
28.12.2010
Шальнев

Робочий тел.: 7-24-07

Прийом громадян проводить щоп'ятниці

з 13:00 до 15:00 години

  

 

 

 

Перший заступник міського голови

 


Обов’язки першого заступника міського голови Шальнєва Андрія Леонідовича 

1. Затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2. Здійснює координацію і контроль у сфері фінансів, економіки, торгівлі, громадського харчування та інших сферах обслуговування населення, захисту прав споживачів, підприємництва та регуляторної політики.

3. Координує роботу виконавчих органів міської ради щодо реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин; ефективного використання земель міста; забезпеченню повноважень з управління власністю міської ради.

4. Спрямовує і координує роботу:

- фінансового управління,

- управління економіки,

- управління власності,

- відділу адміністративних послуг.

5. Розглядає звернення юридичних, фізичних осіб, громадських організацій з питань, віднесених до компетенції управлінь та відділів, які йому підконтрольні, веде особистий прийом громадян.

6. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

7. Організовує наради та інші заходи, які проводяться міською радою та її виконавчим комітетом.

8. Координує роботу з підготовки матеріалів на засідання міської ради та її виконавчого комітету підпорядкованими йому виконавчими органами.

9. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, державних органів законодавчої та виконавчої влади підконтрольними управліннями та відділами.

10. Здійснює контроль виконання підконтрольними управліннями та відділами покладених функцій і завдань, а також несе відповідальність за якісну і своєчасну підготовку та виконання ними звернень, вказівок і доручень міського голови та його особистих.

11. Очолює і координує роботу робочих органів міської ради та її виконавчого комітету (комісій, координаційних рад і т.д.).

12. Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами та організаціями міста з питань, які належать до його компетенції.

13. Працює з документами щодо організації роботи в особливий період та мобілізаційних завдань.

14. Виконує інші обов'язки, покладені на нього міським головою.

 15. У разі його відсутності розпорядженням міського голови призначається виконуючий обов'язки з числа інших заступників.