Якимчук Андрій Павлович

Заступники голови
16.12.2015

Якимчук А П

Тел.: 7-32-30

Приймальня: 7-33-30

Прийом громадян проводить щосереди з 09.00 до 12.00 години

 

 

 

 

 

Заступник міського голови

 

Обов’язки заступника міського голови Якимчука Андрія Павловича

1. Затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2. Здійснює координацію і контроль роботи органів виконавчої влади в питаннях діяльності житлово-комунальних служб міста, стану експлуатації та утримання житлового фонду, об’єктів комунального господарства міста, здійснення політики впровадження нових форм управління та утримання житлового фонду, об’єктів тепло- і водопостачання.

3. Організовує роботу з реалізації державної політики у галузі будівництва, виконання програм капітального будівництва, впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, ефективного використання капітальних вкладень у будівництво об’єктів соціального, культурного та побутового призначення.

4. Координує і контролює роботу виконавчих органів міської ради в питаннях дотримання житлового законодавства, створення та ведення містобудівного кадастру.

5. Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради, міських виконавчих органів державної влади та комунальних підприємств міста в роботі з благоустрою території.

6. Спрямовує діяльність і координує роботу:

7. Розглядає звернення юридичних, фізичних осіб, громадських організацій з питань, віднесених до компетенції підконтрольних йому управлінь, веде особистий прийом громадян.

8. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

9. Організовує наради та інші заходи, які проводяться міською радою та її виконавчим комітетом.

10. Координує роботу з підготовки матеріалів на засідання міської ради та її виконавчого комітету підпорядкованими йому виконавчими органами.

11. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, державних органів законодавчої та виконавчої влади підконтрольними управліннями та відділами.

12. Здійснює контроль виконання підконтрольними управліннями покладених функцій і завдань, а також несе відповідальність за якісну і своєчасну підготовку та виконання ними звернень, розпоряджень та доручень міського голови та його особистих.

13. Очолює і координує роботу робочих органів міської ради та її виконавчого комітету (міських комісій, координаційних рад і т.д.).

14. Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами та організаціями міста з питань, що належать до його компетенції.

13. Працює з документами щодо організації роботи в особливий період та мобілізаційних завдань.

14. Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

15. У разі його відсутності розпорядженням міського голови призначається виконуючий обов’язки з числа інших заступників.