Ганьшин Ігор Іванович

Заступники голови
16.12.2015

Ганьшин И ИПриймальня: 7-29-81

Прийом громадян проводить щовівторка з 13.00 до 15.00 години

 

 

 

 

 

 

 

  Заступник міського голови 

 

Обов’язки заступника міського голови Ганьшина Ігоря Івановича 

1. Затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2. Здійснює координацію і контроль діяльності виконавчих органів міської ради з реалізації стратегії розвитку в місті освіти, культури та спорту, державної політики щодо дітей позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт, молоді, жінок та сім'ї.

3.Сприяє створенню умов для розвитку культури, народної творчості, національно-культурних традицій населення.

4. Координує підготовку і проведення загальноміських заходів.

5. Забезпечує організацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов для розвитку фізичної культури і спорту міста.

6. Забезпечує надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. Спрямовує діяльність і координує роботу:

- відділу освіти;

- відділу культури;

- служби у справах дітей;

- центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- відділу у справах сім'ї, молоді та спорту.

8. Розглядає звернення юридичних, фізичних осіб, організацій громадських з питань, віднесених до компетенції підконтрольних йому відділів і служб, веде особистий прийом громадян.

9. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

10. Організовує наради та інші заходи, які проводяться міською радою та її виконавчим комітетом.

11. Координує роботу з підготовки матеріалів на засідання міської ради та її виконавчого комітету підпорядкованими йому виконавчими органами.

12. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, державних органів законодавчої та виконавчої влади підконтрольними йому службами та відділами.

13. Здійснює контроль виконання підконтрольними службами та відділами покладених функцій і завдань, а також несе відповідальність за якісну і своєчасну підготовку та виконання ними звернень, вказівок, доручень міського голови та його особистих.

14. Очолює і координує роботу робочих органів міської ради та її виконавчого комітету (міських комісій, координаційних рад і т.д.).

15.Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами та організаціями міста з питань, що належать до його компетенції.

13. Працює з документами щодо організації роботи в особливий період та мобілізаційних завдань.

14. Виконує інші обов'язки, покладені на нього міським головою.

 15. У разі його відсутності розпорядженням міського голови призначається виконуючий обов'язки з числа інших заступників.