Про роботу фінансового управління Лисичанської міської ради за 2018 рік

Про роботу структурних підрозділів
14.02.2019

За 2018 рік до загального фонду бюджету міста надійшло доходів 831,9 млн. грн., у тому числі:

— власних надходжень міського бюджету — 251,6 млн. грн.;

— субвенцій з державного та обласного бюджетів — 547,2 млн. грн.;

— базова дотація з державного бюджетів — 33,1 млн. грн.

До спеціального фонду надійшло — 22,6 млн. грн. у тому числі:

— власних надходжень — 20,2 млн. грн.;

— субвенцій з обласного бюджету — 2,4 млн. грн.

На видатки з загального фонду бюджету було спрямовано 806,5 млн. грн., у тому числі:

— на заробітну плату з нарахуваннями — 163,4 млн. грн.;

— на енергоносії бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету — 40,1 млн. грн.;

— на харчування та медикаменти (окрім медичних закладів) — 8,4 млн. грн.;

— на житлово-комунальне та дорожнє господарство, транспорт — 15,4 млн. грн.;

— на інші виплати населенню —3,5 млн. грн;

— за рахунок коштів місцевого бюджету на охорону здоров’я — 27,4 млн. грн.;

— інші першочергові поточні видатки (предмети, матеріали, бензин, оплата за послуги, зв’язок,відрядження, дотація Новодружеській і Привільскій міським радам,фінансова підтримка іншим установам) — 13,9 млн. грн.;

— за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам —80,7 млн.грн;

— за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я — 120,2 млн.грн.;

— за рахунок субвенцій з державного бюджету на субсидії, пільги ветеранам, дитячі виплати — 333,5 млн. грн.

У структурі видатків міського бюджету захищені статті складають 785,0 млн. грн. або 97,3 % загального обсягу.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ профінансована у повному обсязі у встановлені терміни, прострочена заборгованість відсутня.

За рахунок спеціального фонду бюджету на утримання бюджетних установ та проведення капітальних видатків спрямовані кошти у сумі 53,2 млн. грн., у тому числі:

— за рахунок власних надходжень бюджетних установ — 20,1 млн. грн.;

— за рахунок коштів бюджету розвитку — 22,4 млн. грн.;

— за рахунок коштів субвенцій та цільових фондів — 10,7 млн. грн.

Начальник фінансового управління О.В. Сапегина