Про результати роботи управління власності Лисичанської міської ради за 2017 рік

Про роботу структурних підрозділів
14.02.2018

Основними напрямками роботи управління власності є організація роботи з обліку, контролю за рухом, приватизації та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.

Проведення спеціалістами управління систематичного моніторингу за всіма напрямками забезпечує високий рівень показників надходжень до місцевого бюджету.

Використання методів управління комунальним майном за 12 місяців 2017 року забезпечило поповнення місцевого бюджету на суму 15,2 млн.грн., в т.ч. за такими видами доходів:

Станом на 01.01.2018 р. на обліку та контролі в управлінні перебуває:

Спеціалістами управління створені та ведуться на паперових та електронних носіях Реєстри:

Забезпечується систематичне оновлення 16 наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Продовжується робота з виконання Програми розвитку земельних відносин у м. Лисичанську на 2015-2017 роки. Проведена інвентаризація по 27 земельним ділянкам закладів освіти. В результаті по 11 закладам освіти повністю оформлено право постійного користування земельними ділянками, по 6 закладам затверджена технічна документація із землеустрою та проводиться робота з оформлення права постійного користування. По 10 земельним ділянкам закладів освіти технічна документація проходить стадію погодження. Проведено інвентаризацію по 5 земельним ділянкам закладів культури, здійснюється процедура затвердження технічної документації із землеустрою та оформлення права постійного користування землею.

Для забезпечення передачі земельних ділянок, в т.ч. вищезазначених, в постійне користування підготовлено необхідні документи для оформлення технічної документації та здійснення державної реєстрації за Лисичанською міською радою права власності на нерухоме майно (будівлі та споруди) 22 комунальних навчальних закладів та 17 об’єктів, які перебувають на балансі комунальних підприємств міста.

З 01.01.2016 на території м. Лисичанська введена в дію нова нормативна грошова оцінка землі. Спеціалістами управління продовжується претензійно-позовна робота щодо переводу на нові ставки орендної плати за землю відповідно до нової нормативної грошової оцінки землі по тим суб’єктам господарювання, які добровільно не уклали додаткові угоди до договорів оренди землі. У 2017 році по 4 справам Господарським судом Луганської області та апеляційним судом Донецької області позовні вимоги Лисичанської міської ради були задоволені, що дозволило органам Державної фіскальної служби додатково у 2017 році нарахувати орендної плати за землю 575,184 тис. грн. та у 2018 році дозволить додатково нарахувати 2089,219 тис. грн. На цей час у судовому порядку розглядається 1 позов, ведеться досудова робота по новим 5-ти позовам щодо переводу на нові ставки орендної плати за землю.

Також в судових інстанціях здійснювалось представництво інтересів міської ради по 4 господарським, 19 цивільним і адміністративним справам, в т.ч. 12 позовних вимог — про звільнення земельних ділянок, забезпечення позовів та стягнення грошових коштів у розмірі збитків, спричинених територіальній громаді особами, які своєчасно не оформили право землекористування, на загальну суму 2346,00 тис. грн. У звітному періоді задоволено позовні вимоги по 5 справам на суму 818,52 тис. грн. До місцевого бюджету вже надійшло 76,78 тис. грн.

Проводиться робота з обстеження і встановлення юридичної належності тимчасово незайнятих земельних ділянок садибного типу з метою передачі їх у власність громадянам. Впродовж 2017 року обстежено 28 таких ділянок, прийнято 2 рішення суду про передачу нерухомого майна, яке знаходиться на території таких земельних ділянок, у комунальну власність.

Спеціалістами управління постійно проводиться робота з укладання нових договорів, контролю за виконанням їх умов, своєчасного переукладання або пролонгації, із внесення змін в договори в зв’язку зі змінами у нормативно-правових документах та ін.

З початку 2017 року укладено 13 договорів оренди нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки. Загальна площа переданих в оренду за цими договорами об’єктів складає 664,4 кв.м. Для передачі в користування є 75 вільних приміщень загальною площею 8977 кв.м. Іх перелік оприлюднено на офіційному сайті міської ради.

Економічно обґрунтований рівень вартості об’єктів, які передаються в оренду або підлягають відчуженню, визначається виключно шляхом проведення незалежної оцінки експертами-оцінювачами, відбір яких відбувається на конкурсних засадах.

За звітний період підготовлено та проведено 19 конкурсів з відбору експертів-оцінювачів, в т.ч. 12 конкурсів з метою визначення ринкової вартості 29 об’єктів оренди та 2 об’єктів з метою їх відчуження, 3 конкурси для оцінки 4 земельних ділянок. Крім того проведено 4 конкурси з відбору виконавців землевпорядних робіт для проведення землевпорядних робіт з інвентаризації земель міста.

В сфері земельних відносин за звітний період 2017 року укладено 44 договори оренди землі та 45 додаткових угод щодо подовження терміну оренди землі. За результатами даної договірної роботи надано в оренду 4,7059 га землі комунальної форми власності. Розмір орендної плати за землю по даним договорам складає 655,486 тис.грн. за рік.

Крім того укладено та знаходиться в процесі державної реєстрації права оренди 23 договори оренди землі та 11 додаткових угод щодо подовження терміну оренди землі, по яким буде надано в оренду 1,1601 га земель комунальної форми власності. Розмір орендної плати за землю буде складати 217,207 тис. грн. за рік

В зв’язку із внесенням в грудні 2016 року законодавчих змін в Типову форму договору оренди землі щодо порядку сплати орендної плати за землю та інших обов’язкових умов договору, управлінням власності проводиться робота щодо внесення відповідних змін до усіх діючих договорів оренди землі додатковими угодами. На теперішній час розроблено 100 % додаткових угод від загального об’єму, з яких 90 % укладено та зареєстровано. По 10% додаткових угод вживаються заходи для їх укладання та державної реєстрації.

На постійній основі ведеться співпраця з територіальними органами державної фіскальної служби з питань плати за землю, а саме — двічі на рік надаються переліки діючих договорів оренди землі з метою проведення інвентаризації реєстру платників та умов і обсягів плати за землю.

Після прийняття на законодавчому рівні рішення про розподіл земель державної та комунальної власності постійно проводиться робота з реєстрації права комунальної власності на сформовані земельні ділянки. Так за звітний рік за Лисичанською міською радою зареєстровано право по 78 земельним ділянкам.

За 2017 рік управлінням власності розглянуто 202 звернення від юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян стосовно надання земельних ділянок у власність або користування. На підставі даних заяв підготовлено 96 проектів рішень міської ради, які були розглянуті на депутатських комісіях та прийняті на пленарних засіданнях міської ради.

Взагалі з питань земельних відносин розглянуто та опрацьовано 715 звернень.

В звітному періоді проведено роботу з підготовки та введення в дію регуляторного акту «Про затвердження розмірів орендної плати за землю комунальної власності міста Лисичанська». В результаті з 01.01.2018 року на території міста будуть застосовуватися збалансовані відповідно до економічних умов розміри орендної плати за землю по окремим видам цільового використання. Також зменшено навантаження з плати за оренду землі по окремим категоріям громадян, які в більшості є соціально незахищеними.

Постійно проводиться робота з обстеження земельних ділянок, які надані в оренду щодо дотримання умов договору оренди землі та правил благоустрою. За результатами складаються відповідні акти та орендарям направляються листи стосовно вимог з усунення виявлених недоліків.

Вживаються необхідні заходи зі стягнення збитків, спричинених територіальній громаді міста юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, що своєчасно не оформили право землекористування. Впродовж 12 місяців 2017 року організовано 5 засідань комісії, за результатами яких складено 39 актів на загальну суму 16,6 млн. грн.

Здійснюється співробітництво з правоохоронними та контролюючими органами державної виконавчої влади щодо запобігання правопорушенням у сфері земельного законодавства.

Управлінням власності спільно з юридичним відділом міської ради докладаються максимальні зусилля для збереження цільового призначення будівлі пожежного депо, розташованої за адресою: м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 134-я, яка перебуває на балансі ВАТ «Лисичанський завод ГТВ». На цей час питання передачі у комунальну власність територіальної громади міста зазначеної будівлі вирішується в судовому порядку. Дана робота має вкрай важливе значення для забезпечення належного ступеню цивільного захисту населення, об’єктів і територій південної частини м. Лисичанська та Попаснянського району особливо в умовах проведення антитерористичної операції.

Підвищення ефективності роботи з управління комунальним майном забезпечується завдяки безпосередньому доступу спеціалістів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Налагоджено роботу з формування та отримання з вищезазначених державних реєстрів необхідних документів інформативного характеру про об’єкти нерухомості та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

Здійснюється робота з юридичними особами комунальної форми власності, в т.ч. питанню внесення змін до їх Статутів та Положень. Саме ці документи регламентують всі аспекти їх діяльності, в т.ч. майнові відносини, види економічної діяльності, їх повноваження, права та обов’язки. В звітному періоді опрацьовано, затверджено та направлено на державну реєстрацію 25 Статутів.

На сьогодення управління власності здійснює заходи з припинення 3-х юридичних осіб — паспортна служба, архітектурно-планувальне бюро, комунальний ринок. Головою ліквідаційних комісій є начальник управління власності. До складу комісії входять і інші працівники управління, якими забезпечується своєчасна подача звітності в ДПІ, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Крім того, проходить спільна робота з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України щодо відновлення документів з відчуження об’єктів державної власності, матеріали за якими залишилися на тимчасово окупованих територіях.

В складі комісії спільно з Регіональним відділенням Фонду Державного майна України виконуються перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів державної власності.

Спеціалісти управління власності залучені до складу постійно діючих комісій та робочих груп Лисичанської міської ради з питань містобудування, управління комунальним майном та ін.

Начальник управління власності Тетяна Гречко