Громадська організація «Відродження рідного краю»

Сприяння формуванню соціально-орієнтованої економіки та участі у створенні механізмів соціального захисту;

— сприяння поширенню правових знань щодо соціально-економічних, політичних, культурних, релігійних, національно-культурних та інших прав громадян;

— сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища громадян та ін.

Голова: Аннушак Сергій Васильович