Лисичанська міська організація Українського товариства російської культури «Русь»

Укріплення об’єднуючих начал української, російської, білоруської та інших слов’янських культур, їх взаємних зв’язків та взаємозбагачення. Пропаганда цінностей російської культури

м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, 10