Лисичанська міська організація Українського товариства російської культури «Русь»

Укріплення об’єднуючих начал української, російської, білоруської та інших слов’янських культур, їх взаємних зв’язків та взаємозбагачення. Пропаганда цінностей російської культури

Голова: Подов Володимир Іванович

м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62