Керівник військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

Заїка Олександр Сергійович - керівник військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області

Указ Президента України від 27.07.2020 №293/2020 «Про утворення військо-цивільної адміністрації»

Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.08.2020 №270-к «Про призначення Заїки О.С.»

 Обов’язки керівника Заїки Олександра Сергійовича

1. Очолює військово-цивільну адміністрацію, організовує її роботу та здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання військово-цивільною адміністрацією покладених на неї повноважень.

2. Забезпечує на відповідній території додержання Конституції і законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

3. Представляє відповідну військово-цивільну адміністрацію та територіальну громаду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами.

4. Спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів:

  • фінансового управління;
  • відділу бухгалтерського обліку та звітності;
  • відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту;
  • відділу з питань господарського забезпечення.

5. Веде особистий прийом громадян та забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

6. Видає розпорядження у межах своїх повноважень, які мають таку ж юридичну силу, що і рішення відповідної ради (рад).

7. Призначає на посади та звільняє з посад посадових і службових осіб, інших працівників військово-цивільної адміністрації.

8. У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником бюджетних коштів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

9. Затверджує регламент військово-цивільної адміністрації та положення про структурні підрозділи.

10. Призначає та звільняє з посад керівників підприємств, що є у комунальній власності територіальної громади міста Лисичанськ, укладає та розриває з ними контракти.

11. З метою сприяння здійсненню повноважень утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії.

12. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади.

13. Укладає від імені територіальної громади, військово-цивільної адміністрації договори згідно з законодавством.

14. Затверджує програму соціально-економічного розвитку, цільові програми з інших питань місцевого значення.

15. Затверджує місцевий бюджет, зміни до нього та звіти про його виконання.

16. Виконує інші повноваження та завдання, визначені Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

17. У межах повноважень забезпечує взаємодію з:

  • Лисичанською місцевою прокуратурою;
  • Лисичанським відділом поліції ГУНП в Луганській області;
  • Лисичанським міським судом;
  • Управлінням патрульної поліції в Луганській області;
  • Лисичанським міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

18. У разі відсутності керівника його повноваження виконує перший заступник керівника, а у разі відсутності останнього — заступник керівника з питань безпеки та громадського порядку або один із заступників керівника згідно з розпорядженням керівника.