Звіт головного розпорядника бюджетних коштів управління власності Лисичанської міської ради щодо використання бюджетних коштів у 2018 році

Управління власності інформує
01.03.2019

Управління власності Лисичанської міської ради знаходиться за адресою: м. Лисичанськ Луганської області, вул. Штейгерська, 31, тел.7-31-83, 7-35-86.

Основною діяльністю управління власності Лисичанської міської ради є організація процесу управління комунальною власністю територіальної громади м. Лисичанська. Предметом діяльності управління є реалізація повноважень Лисичанської міської ради Луганської області у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження об’єктів комунальної власності, у тому числі землі, врегулювання земельних відносин.

Середньооблікова чисельність штатних працівників управління власності Лисичанської міської ради протягом 2018 року та станом на 01.01.2019 року складає 22 одиниці.

У 2018 році управлінню власності Лисичанської міської ради рішенням сесії міської ради від 28.12.2017 № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік» затверджено бюджетні призначення:

І. По коду типової програмної класифікації видатків та кредитів (надалі КТПКВК) 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 3 837 600,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 3 829 080,00 грн., в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти спрямовано у сумі 3 309 396,00 грн., видатки виконано на 100%. Забогованості по заробітній платі, податкам та нарахуванням на заробітну плату не має.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. складає 382,89 грн. перед ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (пеня по договору про постачання електричної енергії).

Затверджені видатки по спеціальному фонду складають 14 880,00 грн. Касові видатки спеціального фонду — 11 563 грн.

ІІ. По КТПКВК 3110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» затверджені видатки по загальному фонду по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних» у сумі 30 000 грн., фактичні та касові видатки 20 192 грн. Кошти витрачені за призначенням: на проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна комунальної власності, що не входять до складу житлового фонду, виготовлення технічних паспортів.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. відсутня.

ІІІ. По КТПКВК 3117130 «Здійснення заходів із землеустрою» затверджені видатки по загальному фонду у сумі 298000,00 грн., фактичні та касові видатки становлять 120 733,00 грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. відсутня.

Довідка: 15 березня 2019 о 14.00 у малому залі Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім.. М. Грушевського, 7, планується публічне представлення звіту головного розпоряднику бюджетних коштів управління власності Лисичанської міської ради щодо використання бюджетних коштів у 2018 році.

Начальник управління власності Лисичанської міської ради Тетяна Гречко