Найменування громадського об'єднання

Управління юстиції інформує
28.05.2020

Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Найменування громадського об’єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.

Найменування громадського об’єднання складається з двох частин — загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об’єднання («громадська організація», «громадська спілка»).

Власна назва громадського об’єднання може містити:

Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.

Громадське об’єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації.

Громадське об’єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління — з’їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі — вищий орган управління).

Власна назва громадського об’єднання не може містити:

Забороняється використання найменування громадського об’єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об’єднання, без згоди такого громадського об’єднання для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього громадського об’єднання.

Найменування громадського об’єднання викладається державною мовою. Громадське об’єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.

Для написання найменування юридичної особи використовуються великі та малі літери.

Великі та малі літери, використані в установчих документах та при заповненні заяви у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, вважаються тотожними.

Зміна найменування громадського об’єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об’єднання з додержанням вимог законодавства та статуту об’єднання (за наявності).

Подати документи та отримати консультацію з питань державної реєстрації громадських формувань можна звернувшись до відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) за адресою — Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, буд. 22 або отримати консультацію за телефонами — 0953624202, 0645242216.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)