Новопризначені співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Луганській області готуються для взяття під свою охорону низки судів на Луганщині

Служба судової охорони
18.05.2020

 У другій половині травня поточного року Територіальним управлінням Служби судової охорони у Луганській області заплановано взяття під свою охорону низки судів у Луганської області.

У зв’язку з чим, новопризначені співробітники проходять курси первинної професійної підготовки, які передбачають проходження інструктажів, спеціальної, правової, вогневої, фізичної підготовки. Основними завданнями якої є набуття співробітниками знань, умінь і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання службових завдань, їх удосконалення; вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Служби та їх практичне застосування в службовій діяльності; розвиток у співробітників Служби особистих моральних якостей, почуття відповідальності за власні дії, прагнення до постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня; навчання співробітників Служби прийомів і способів забезпечення професійної та особистої безпеки під час виконання службових обов’язків, зокрема в екстремальних умовах; забезпечення співробітниками Служби прав людини та громадянина під час виконання ними службових завдань.

Отримані теоретичні знання відпрацьовуються на практиці, новопризначені співробітники проходять відповідне стажування в судових установах області.

Територіальне управління Служби судової охорони у Луганській області