До відома страхувальників

Доводимо до відому застрахованих осіб, що 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIIІ. Як повідомлялося раніше, Законом № 1105 передбачено створення Фонду соціального страхування України, до створення якого роботу продовжують забезпечувати — робочі органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та робочі органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

При цьому, звертаємо увагу, що одночасно із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIIІ (далі — Закон № 77) прийнято Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів» від 28.12.2014 № 76-VIII (далі — Закон № 76).

Так, пунктом 2 розділу І Закону № 76 внесено зміни до Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.05.1991 № 791а-ХІІ (далі — Закон № 791а), з якого виключено «зону посиленого радіоекологічного контролю», проживання та робота на якій надавали право на пільги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та відносилися до 4 категорії.

Пунктом 4 розділу I Закону № 76 також внесено зміни до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ (далі — Закону № 796), яким скасовано пільги для 4 категорії постраждалих осіб, виключено статтю 23. При цьому, пунктом 10 статті 30 Закону № 796 передбачено право жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на отримання відпустки по вагітності та пологах тривалістю 180 календарних днів. В свою чергу, перелік постраждалих (потерпілих) осіб визначено статтями 9, 11 Закону № 796, а саме встановлено, що до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать в тому числі особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоактивного контролю, які відповідно до статті 14 Закону № 796 належать до 4 категорії.

Разом з тим, частиною 2 статті 25 Закону № 1105 передбачені пільги по нарахуванню допомоги по вагітності та пологах тривалістю 180 календарних днів для жінок, віднесених до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, однак, із врахуванням листа Міністерства юстиції України від 26.12.2008 №758-0-2-08-19«Щодо практики застосування норм права у випадку колізії» при розбіжності між загальним та спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному. Відповідно при вирішенні питань щодо можливості надання допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду тривалістю 180 календарних днів для жінок, віднесених до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи необхідно надавати перевагу спеціальним Законам № 791а, № 796, якими передбачено пільги лише для 1-3 категорії постраждалих громадян.

Крім того, як зазначається у листі Міністерства юстиції України від 30.01.2009 № Н-35267-18 закон має вищу юридичну силу, ніж будь-який підзаконний нормативно-правовий акт, тому пункти 6.3., 6.11. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, якими передбачено видачу листків непрацездатності для жінок, віднесених до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тривалістю 180 календарних днів мають виконуватися із врахуванням Законів № 791а, 796.

Таким чином, у зв’язку з набранням чинності з 01.01.2015 року змін до Законів № 791а та № 796, якими виключено «зону посиленого радіоактивного контролю» та пільги для 4 категорії постраждалих осіб та враховуючи, що дані закони є спеціальними нормативно-правовими актами, Інструкцію № 455 застосовується в частині, що не суперечить вищевказаним законам та видача листків непрацездатності жінкам, які були віднесені до 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснюється з 30 тижнів вагітності тривалістю 126 календарних днів.

Також відповідно скасовано пільгу для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 4 категорії, в частині нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності із застосуванням страхового стажу. З урахуванням змін внесених Законом № 76, а саме виключенням ст.23 із Закону № 796, вищезазначеним особам допомога по тимчасовій непрацездатності нараховується з розмежуванням у відсотках, в залежності від страхового стажу, оскільки, спеціальний Закон № 796 має вищу юридичну силу ніж Закон № 1105 (в редакції від 28.12.2014 року).

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП   В.В. Масуліс