Інформація для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

6 лютого 2015 року набрав чинності Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.2014 р. № 37.

Згідно Порядку вимушені переселенці для вирішення питання одержання матеріального забезпечення мають змогу звернутись до Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП за місцем тимчасового перебування.

Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа має подати до робочого органу Фонду наступні документи:

  • — листок непрацездатності (оригінал);
  • — копію першої — четвертої, одинадцятої — шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  • — копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті);
  • — копію довідки про взяття на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданій в порядку, передбаченому постановою КМУ від 01.10.2014 № 509;
  • — довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
  • — копію трудової книжки (за наявності);
  • — довідку (оригінал) про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності);
  • — у разі необхідності для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) застраховані особи, зазначені в абзаці п’ятому частини першої статті 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» або в пункті 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», додають копії відповідних посвідчень або інші документи, які підтверджують право на пільгу;
  • — копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною);
  • — копію договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — договір про добровільну участь) та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату єдиного внеску, для добровільно застрахованих осіб.

Робочий орган Фонду в м. Лисичанську розташовано за адресою: 93120, Луганська обл., м. Лисичанськ, пр. Леніна, 127, контактний телефон: (251) 41281.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП Масуліс В. В.