Про результати проведення перевірок

Фонд соціального страхування
14.05.2014

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) від 22.12.2010 року № 29 затверджено Інструкцію про проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням» і встановлює порядок проведення перевірок та здійснення вимог законодавства по коштах Фонду в частині правильності їх використання на підприємствах, установах, організаціях, суб’єктами малого підприємництва незалежно від форми власності, які використовують працю найманих працівників.

За І квартал 2014 року спеціалістами Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП проведено 130 перевірок страхувальників.

За їх результатами виявлено неправомірне використання страхових коштів на суму 121,6 тис. грн., застосовано господарських штрафів на суму 61,1 тис. грн., донараховано страхових внесків (за період до 01.01.2011 р. — 0,1 тис. грн., нараховано пені — 0,1 тис. грн. За порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності складено 7 адміністративних протоколів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю та винесено постанов на суму 1,2 тис. грн.

Перевірками встановлено, що найбільш частими є наступні порушення: несвоєчасне перерахування часткової плати за путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення; невірне визначення страхового стажу працівників; невірне визначення відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді; помилкове віднесення на рахунок коштів Фонду перших п’яти календарних днів, які роботодавець повинен оплатити за власний рахунок; оплата допомоги при виробничому травматизмі за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; видача санаторно-курортної путівки застрахованій особі, члену сім’ї без довідки форми № 070/0; видача путівок незастрахованим особам; видача путівок без оплати часткової вартості; видача новорічних подарунків дітям, яким виповнилося 14 років, особам, які не є батьками, незастрахованим особам. За кожні вищевказані порушення передбачено адміністративну відповідальність.

Керівникам, головним бухгалтерам та головам комісій по соціальному страхуванню установ, організацій, підприємств, треба витрачати кошти Фонду за призначенням, більш уважніше підходити до розрахунку листків непрацездатності, видачі путівок застрахованим особам та своєчасно надавати звітність про використані кошти.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс