Волонтери пробації

Одним з чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, нині є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість моральних правил співжиття.

Для вирішення частини цих проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві осіб, які вчинили правопорушення, в Україні у 2015 році створено систему пробації.

Уповноважені органи пробації працюють з такими категоріями громадян, як:

 • — обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь;
 • — особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт;
 • — особи, яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт;
 • — особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням;
 • — звільнені від відбування покарання вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років;
 • — особи, які засуджені до покарання у виді обмеження волі, які направляються для відбування покарання до виправних центрів;
 • — особи, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з підготовки їх до звільнення.

Але одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання повноваженими органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадянським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушників.

З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію».

Основним завданням волонтерів пробації є сприяння органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведення з ними соціально-виховної роботи. Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом персоналу органу пробації. Положення про організацію діяльності волонтерів пробації затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику в сфері пробації.

Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

До волонтерської пробації можуть залучатися:

 • — студенти вишів;
 • — фахівці державних органів та установ (центрів соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді, служб у справах дітей, центрів зайнятості та ін.);
 • — члени благодійних та громадських організацій;
 • — члени релігійних організацій;
 • — фізичні особи, які володіють певними знаннями, уміннями та навичками, що можуть сприяти виконанню завдань, поставлених перед уповноваженим органом з питань пробації.

До волонтерської діяльності, пов’язаної із пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

Ураховуючи особистісні або професійні якості волонтера, висловлені ним пропозиції та побажання, уповноважений орган з питань пробації може залучати його до таких заходів:

 • — перевірка суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;
 • — перевірка виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
 • — перевірка достовірності поважних причин, що зумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк;
 • — участь у заходах, пов’язаних із початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме;
 • — участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;
 • — участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
 • — надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;
 • — сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів і соціально корисної діяльності;
 • — участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Волонтерська діяльність в пробації — це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій. Кандидати у волонтери мають пройти відбір та навчання.

Просимо врахувати, що в сучасних умовах уповноважені органи пробації не наділяються ресурсами для забезпечення роботи волонтерів та компенсації їх витрат. Так само відсутні й програми компенсації шкоди, що може бути спричинена при виконанні волонтерської діяльності.

З урахуванням викладеного, запрошуємо всіх бажаючих для співпраці з уповноваженим органом пробації в якості волонтерів. Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за такими контактами:

93113, м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, 347, к. 304, .тел. 0508361895 Лисичанський МВ філії ДУ «Центр пробації» в Луганській обл.

Сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо забезпечити максимальну безпеку суспільства.

Лисичанський МВ філії ДУ «Центр пробації» в Луганській області