Пропонуємо ознайомитись з низкою навчальних посібників щодо розвитку експорту до країн ЄС

Україна - ЄС
23.05.2017

З метою започаткування та розвитку зовнішньоекономічної діяльності на ринках країн ЄС пропонуємо ознайомитись з низкою навчальних посібників (українською та російською мовами) за матеріалами Торгово-промислової палати України, Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, Дніпропетровської торгово-промислової палати, Мінекономрозвитку України та інших джерел:

— «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції версії 2014 року (http://cci.dp.ua/tl_files/data/Version-of-Blue-Guide.pdf);

— навчальний посібник «Відкриття ринків в ЄС» (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Opening%20markets%20in%20the%20EU%...);

— Вимоги європейських торгових мереж до національної сільськогосподарської та харчової продукції,що імпортується в ЄС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Vimogi%20jevropejskix%20torgovix%20merezh%20do%20nacionalnoji%20silskogospodarskoji%20ta%20xarchovoji%20produkciji,%20scho%20importujetsja%20v%20JeS.pdf);

— Краткое руководство по основным воросам, связанным с экспортной деятельностью в ЕС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/DoingBusinessEU_guide_rev.pdf);

— Законодательство ЕС о безопасности продуктов питания (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Zakonodatelstvo%20ES%20o%20bezopas...);

— Технические барьеры при экспорте продукции машиностроения и ГМК в ЕС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/mashinostroenie%20i%20GMK.ppt);

— Европейские юрисдикции как механизм оптимизации бизнеса (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Manuals%20European%20jurisdiction%...);

— Ведение бизнеса с ЕС_ Система налогообложения (http://cci.dp.ua/tl_files/data/curier/Doing%20business%20with%20the%20EU...);

— Захист прав інтелектуальної власності українських підприємств при виході на ринки ЄС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Zaxist%20prav%20intelektualnoji%20vlasnosti%20na%20rinkax%20JeS.pdf

— Експорт до країн Євросоюзу. Базові аспекти митного регулювання (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Eksport%20do%20krajin%20Jevrosojuzu.%20Bazovi%20aspekti%20mitnogo%20reguljuvannja.pdf);

— Податкові аспекти ведення бізнесу в Європейському Союзі (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Podatkovi%20aspekti%20vedennja%20biznesu%20v%20Jevropejskomu%20Sojuzi.pdf );

— Юридичні аспекти ведення бізнесу в ЄС. Робота з європейськими компаніями. Відкриття та ведення бізнесу в ЄС (http://cci.dp.ua/tl_files/data/study/FER(pdf)/Juridichni%20aspekti%20vedennja%20biznesu%20v%20JeS.%20Robota%20z%20jevropejskimi%20kompanijami.%20Vidkrittja%20ta%20vedennja%20biznesu%20v%20JeS.pdf );

— спеціальний буклет, присвячений захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках (http://cci.dp.ua/tl_files/data/files/For%20your%20information/booklet.pdf).

Також для розвитку своєї діяльності за кордоном та пошуку торгових партнерів підприємства можуть звертатись до:

— діючих представників Торгово-промислової палати України за кордоном (https://ucci.org.ua/advocacy/delegation-of-the-ucci-abroad);

— сертифікованих консультантів з експорту до ЄС (http://www.ucci.org.ua/dnload/service/AdvisersEUexport.pdf).

З інформацією про галузеві агропромислові асоціації Євросоюзу агровиробники області можуть ознайомитись за посиланням http://loga.gov.ua/oda/press/news/dep_ved/informaciya_pro_galuzevi_agrop....

В рамках діяльності Ради експортерів та інвесторів при МЗС України підготовлений перелік безкоштовних інтернет-ресурсів в Україні та закордоном (здебільшого англійською мовою), які дозволяють перевірити різні аспекти право- та дієздатності того чи іншого суб’єкта господарювання з метою з’ясування його надійності та доцільності введення з ним бізнесу.

Відповідна інформація знаходиться за посиланням http://rei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/market-review в розділі «Інформаційно-аналітичні матеріали та рекомендації для українських підприємств щодо ведення бізнесу в окремих країнах».

Управління економіки Лисичанської міської ради