Щодо оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розробки і рекультивації ділянки ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД»

03.08.2021

Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (ЄДРПОУ 04011609) інформує про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розробки і рекультивації ділянки тов «схід карбон лтд» в межах вугільної ділянки «матроська» по вугільних пластах l81 та l6

Розробка розділу «Стратегічна екологічна оцінка» детального плану території для розробки і рекультивації ділянки ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» в межах вугільної ділянки «Матроська» по вугільних пластах l81 та l6 щодо формування екологічно безпечного середовища м. Лисичанськ, виконується відповідно до Закону України «Про СЕО» (ст. 11, п. 3) та державних будівельних, санітарно-екологічних норм та правил.

1. Замовник СЕО

Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Юридична адреса: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, буд. 62. (контактні телефони: (06451) 7-31-82, 7-26-37)

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план та Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) розробляються з метою:

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-УШ від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21.12.2010). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління».

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 №659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».

21 лютого 2017 року у Верховній Раді України було зареєстровано нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний №6106). Метою законопроєкту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект, розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.06.2001 про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20.03.2018 та 10.04.2018 підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12.10.2018.

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

Відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення території, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту або території за його межами, призначених для комплексної забудови, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Проєкт детального плану розроблений відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Розробка вугілля є однією з передумов економічного розвитку регіону, оскільки видобування корисної копалини сприяє розвитку соціально-економічних показників району. Позитивний вплив полягає у поповненні місцевого бюджету, підвищенні інвестиційної привабливості району та створенні нових робочих місць за рахунок залучення місцевого населення, що покращить його умови життєдіяльності.

При розробленні документу державного планування «Розробка детального плану території зі звітом про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) південної частини міста Лисичанськ Луганської області в межах вугільної ділянки «Матроська» по вугільних пластах 181 та 16» враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проєктна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми, що діють в населеному пункті, в тому числі: Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки; Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки; Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області; Регіональна цільова програма моніторингу довкілля Луганської області на період до 2022 року.

Детальний план території розроблено згідно з:

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Виробничі потужності провадження планованої діяльності ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» з видобування кам’яного вугілля розташовані на території Лисичанської територіальної громади Сєвєродонецького районі Луганської області та в м. Лисичанськ - в межах вугільної ділянки «Матроська» по пластах L6 i L81 на території Лисичанського геолого-промислового районі Донбасу.

Лисичанськ – адміністративний центр Лисичанської міської територіальної громади Сєвєродонецького району Луганської області, великий промисловий центр, що входить до складу Лисичансько - Сєвєродонецької агломерації. Залізнична станція на лінії Куп'янськ-Вузловий – Попасна.

В орогідрографічному відношенні ділянка розташована на північному схилі Головного Донецького вододілу і приурочена до правого берега річки Біленька, яка є правою притокою р.Сіверський Донець. Поверхня ділянки являє собою горбисту рівнину, ускладнену ярами та балками.

Ділянка ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД», яка виділена в межах вугільної ділянки «Матроська», обмежена:

Площа ділянки складає 0,730 км2, по простяганню 1,0 км, по падінню 0,6 км.

Клімат району континентальний, характеризується жарким літом (максимальна температура +40°С в червні) і холодної (-40°С у січні) малосніжною зимою. Середньорічна кількість опадів становить 412,2 мм. Глибина промерзання ґрунту 0,5-0,7 м. Переважний напрямок вітру – східний.

Видобування кам’яного вугілля буде здійснюватися способом поверхневого видобутку (кар’єрний спосіб) за допомогою спеціалізованої високопродуктивної кар’єрної техніки.

Перевагою кар’єрного способу відпрацювання є невисока собівартість; відносна безпека праці; на видобуток однієї одиниці палива витрачається порівняно небагато часу. Промисловий інтерес для ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» представляють вугільні пласти L81 та L6 простої відносно витриманої будови, корисна потужність яких в межах оцінюваної площі змінюється від 0,50м до 0,79м.

Вугілля оцінюваних пластів відноситься відповідно до ДСТУ 3472-2015 до довгополум’яного (L81 - Д) та довгополум’яного газового (L6 - ДГ), низько зольне (3,3-11,1%) і середньо сірчисте (1,1-2,8%), середній вміст сірки складає 1,8 %.

Вугілля оцінюваних пластів може використовуватися як висококалорійне енергетичне паливо.

На проєктованій площі розміщуються такі об’єкти та споруди:

Розмір кар'єрного поля становить 25,7 га, на якому розташовуються проммайданчик для розміщення адміністративно-побутових служб (0,51га), тимчасові відвали розкривних порід і грунтово-рослинного шару.

Відстань до житлового масиву складає 2100 м, що не перевищує розмір санітарно-захисної зони.

Основними видами впливу планованої діяльності під час експлуатації на навколишнє середовище є:

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Луганській області, Екологічний паспорт Луганської області.

2. Статистичний щорічник Луганської області.

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проєкту детального плану:

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5. Інші доступні джерела інформації.

Згідно з п. 2 ч. 15 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт планованої діяльності належить до першої категорії видів діяльності: кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи зберігання на місці на площі понад 25 га.

4. Ймовірні наслідки

1. Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

Крім того, в процесі СЕО буде визначено: очікуване шумове навантаження; ймовірні наслідки для здоров’я місцевого населення; перелік очікуваних відходів; можливі аварійні ситуації.

Ймовірний вплив на клімат і мікроклімат.

Впливів на клімат не очікується.

Ймовірний вплив на повітряне середовище.

Вплив на повітряне середовище обумовлений наявністю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при використанні автотранспорту, від двигунів внутрішнього згоряння гірничотранспортного устаткування та машин, утворення пилу при підготовчих, будівельних та розкривних роботах.

При реалізації планованої діяльності, а саме використанні автотранспорту в атмосферне повітря надходять парникові гази: оксид вуглецю (вуглецю оксид); вуглекислий газ (діоксид вуглецю); діоксид азоту (азоту двоокис); оксид азоту; метан.

Ймовірний вплив на геологічне середовище.

В процесі реалізації планованої діяльності на локальній території будуть відбуватись незначні фізичні впливи на геологічне середовище.

Критичні зсувні та селеві явища не прогнозуються. Крім того, ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» буде дотримуватись вимог та положень, визначених Європейською ландшафтною конвенцією та Всеєвропейською стратегією збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, що зведе до мінімуму потенційно негативні впливи та ризики.

На підставі комплексу передбачених заходів виключаються потенційно негативні впливи на основні елементи геологічної, структурно-технічної будови та зміни існуючих ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження не передбачаються.

Ймовірний вплив на водне середовище.

Під час провадження основного виду господарської діяльності ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» суттєвого впливу на водні об’єкти не очікується.

До основних впливів на водні об’єкти під час діяльності є викиди суспендованих частинок, які з часом можуть потрапляти до відкритих водойм, варто зазначити, що показники таких впливів на підприємстві не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій для санітарно-захисної зони підприємства і прилеглих до нього територій, тому вплив від провадження планованої діяльності можна охарактеризувати – як допустимий.

Основним видом можливого впливу на підземні води об’єкта планованої діяльності є забруднення водотоків відходами виробництва, поверхневими стічними водами з внутрішніх кар’єрних автомобільних доріг, потрапляння на асфальтне покриття масляних стоків від автомобільного транспорту – подальший його змив на прилеглу територію і подальша промивка в шари ґрунту. Такий варіант максимально мінімізовано за рахунок недопущення проливів паливно-мастильних матеріалів (ПММ), постійного огляду технологічного обладнання на можливі проливи ПММ, повна технічна справність технічних транспортних засобів підприємства, швидке реагування на проливи ПММ, та ряд інших заходів.

Ймовірний вплив на ґрунти, земельні ресурси.

Оцінювана площа розташована в Лисичанському геолого-промисловому районі Донбасу, в адміністративному відношенні – на території Лисичанської територіальної громади Сєвєродонецького районі Луганської області та в м. Лисичанську. Площа ділянки, що оцінюється, складає 0,73 км2.

У підготовчий період здійснюється будівництво поверхневих (кар'єрних) автошляхів, розбивка трас зовнішнього відвалу, будівництво пересувної ЛЕП, виїмка розкривних порід.

Для визначення місця закладення виробок, що розкривають корисну копалину, враховуються наступні умови й фактори:

З огляду на вищевикладені вимоги, розкриття пропонується з північній частини ділянки, з переміщенням фронту робіт на південь.

Враховуючи гірничо-геологічні умови розробки родовища, потужність з видобування і фізико-механічні якості корисної копалини і розкривних порід, технологічні особливості добування корисної копалини, а також досвід розробки подібних родовищ та застосування гірничо-транспортного устаткування, приймається транспортна система розробки родовища із зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід в першопочатковий період до досягнення дном кар’єру горизонту затверджених запасів і внутрішнє відвалоутворення в наступному.

Рослинний ґрунт буде окремого складатися з метою проведення наступної рекультивації. Вироблений простір кар'єру буде поетапно заповнюватися розкривними породами кар’єру з наступною рекультивацією.

Провадження планової діяльності не буде призводити до забруднення навколишніх ґрунтів та надр. Передбачається виконання комплексу охоронних, захисних та відновлювальних заходів щодо попередження забруднення забруднюючими речовинами, твердими та рідкими відходами та здійснення негативних впливів на ґрунти та надра.

Планована діяльність виключає можливість негативного впливу та нанесення збитків земельним ресурсам, а також не впливає на стан ґрунтів та не призводить до зміни механічних, водно-фізичних та інших властивостей ґрунту. Під час експлуатації об’єкта вплив на ґрунтові води не очікується.

Ймовірний вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти.

Під час провадження планованої діяльності вирубка дерев та чагарнику відбуватися не буде. Розкривні породи на родовищі (грунтово-рослинний шар, породи карбону) будуть відпрацьовуватися в два етапи: бульдозером SD32 в окремий відвал знімається грунтово-рослинний шар, потім екскаватором САТ 349 DL знімаються розкривні породи. Середня потужність грунтово-рослинного шару складає 0,45 м.

Рослинний ґрунт буде окремого складатися з метою проведення наступної рекультивації. Вироблений простір кар'єру буде поетапно заповнюватися розкривними породами кар’єру з наступною рекультивацією.

Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ у відповідності до законодавчих вимог щодо: збереження біорізноманіття, об’єктів рослинного і тваринного світу; збереження умов місцезростання об’єктів рослинного світу; недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності тощо.

Планована діяльність матиме незначний негативний вплив на рослинний та тваринний світ, їх популяцій та міграції, у відповідності до потенційного впливу на прилеглі території – без значних негативних наслідків для таких. Під час провадження планованої діяльності вплив на біорізноманіття зведено до мінімального, використання біорізноманіття під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Під час провадження основного виду господарської діяльності, проведенні підготовчих та розкривних робіт підприємство буде дотримуватися вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», положень та охоронних зобов’язань ботанічних пам’яток природи, лісових заказників місцевого значення, гідрологічних заказників місцевого значення, регіональних ландшафтних парків.

Під час провадження планованої діяльності значних негативних впливів на території природно-заповідного не передбачається.

Ймовірне шумове навантаження.

Джерелами акустичного впливу планованої діяльності є технологічні процеси з розробки, підготовки корисної копалини та транспортний рух вантажних транспортних засобів, які транспортують кам’яне вугілля. Локальними джерелами впливів при експлуатації об’єкта є транспортні засоби та технологічне обладнання підприємства, що використовуються при перевезенні розкривних порід і буде здійснюватися автосамоскидами САТ 730С вантажністю 28 тон.

Використання новітньої техніки із допустимим для території проведення робіт шумом, відповідним технічним станом машин та механізмів, використання шумозахисних екранів, впровадження організаційних заходів (вибір режиму роботи, обмеження часу роботи на території та ін.), постійний моніторинг майданчику, прилеглої житлової та громадської забудови (особливо освітніх та лікувальних установ) на дотримання нормативних рівнів шуму дають можливість проведення будівельних робіт без перевищення нормативних вимог.

Очікувані рівні звуку на проєктованій межі санітарно-захисної зони і в найближчих сельбищних зонах будуть знаходитися в допустимих межах.

Ймовірний вплив на навколишнє соціальне середовище.

Умови життєдіяльності місцевого населення не погіршаться.

Ймовірний вплив на навколишнє техногенне середовище.

Експлуатація проєктованого об'єкта не завдасть екологічно небезпечного впливу на житлово-цивільні, громадські будівлі та споруди, установи соціального, культурного та побутового призначення та інші елементи техногенного середовища, оскільки викид в атмосферу забруднюючих речовин при експлуатації в межах санітарно-гігієнічних норм, скидів стічних і зливових вод у водоймище не здійснюється. У процесі експлуатації проєктованого об'єкта техногенний вплив на найближчий житловий масив і наземні споруди не очікується.

Перелік очікуваних промислових відходів.

Джерелами утворення промислових відходів є технічне обслуговування обладнання та механізмів.

Перелік промислових відходів:

Відходи І - III класів небезпеки у міру накопичування повинні збиратися в тару, призначену для кожної категорії (класу небезпеки) і доставлятися в місця (об'єкти) тимчасового зберігання.

При роботі підприємства відходи, що утворюються, будуть збиратися в спеціальні контейнери, які планується розмістити на території ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» із врахуванням роздільного їх збору та подальшою передачею спеціалізованим підприємствам для подальшої переробки та утилізації.

Можливі аварійні ситуації.

Можливим джерелом надзвичайної ситуації на об’єкті може бути порушення умов експлуатації у разі виникнення небезпечних природних явищ (землетрус).

При експлуатації об’єкту існує загроза виникнення та розвитку аварійних ситуацій. Наслідками аварійних ситуацій можуть бути негативні впливи на навколишнє середовище (травматизм працівників, забруднення компонентів навколишнього природного середовища, виникнення небезпечних геологічних процесів тощо).

У більшості випадків аварійні ситуації при експлуатації виникають насамперед в результаті порушення технологічних режимів та технологічних операцій, робіт, тобто мають техногенний характер.

Дотримання вимог щодо організації промислового виробництва, техніки, безпеки і охорони праці виключає можливість виникнення та розвитку аварійних ситуацій техногенного характеру, або зводить виникнення таких ситуацій до мінімуму.

2) для територій з природоохоронним статусом – наслідки відсутні.

3) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Планована діяльність пов’язана ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» не спричиняє значного шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав. Враховуючи зазначене підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Видобування кам’яного вугілля буде здійснюватися за Технічною альтернативою 1 – без використання вибухових речовин, за допомогою спеціалізованої кар’єрної техніки – бульдозерами, екскаваторами, з подальшим навантаженням маси на вантажні автомобілі (самоскиди). Спосіб розробки – екскаваторний багатоуступний, видобувними і розкривними уступами.

Поверхневий спосіб було обрано в якості економічно та екологічного доцільного варіанту провадження планованої діяльності після встановлення ряду комплексних параметрів, характеристик та особливостей родовища та повного врахування його геологічних показників, зокрема, глибини залягання вугільного пласту.

Технічна альтернатива 2 – Видобування кам’яного вугілля буде здійснюватися способом поверхневого видобутку (кар’єрний спосіб) за допомогою здійснення серії вибухових робіт з використанням грануліту (емульсійна речовина що не містить тротилу) та екскаваторного багатоуступного способу розробки. Спосіб розробки комбінований - вибуховий та екскаваторний багатоуступний, видобувними і розкривними уступами.

Господарюючий суб’єкт на підставі результатів, отриманих після проведення ряду попередніх геолого-розвідувальних робіт приймає Технічну альтернативу 1, як основну, економічно виправдану та екологічно обґрунтовану.

Виробничі потужності провадження планованої діяльності ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» з видобування кам’яного вугілля розташовані в межах Лисичанської територіальної громади Сєвєродонецького районі Луганської області та в м. Лисичанськ в межах вугільної ділянки «Матроська» по пластах L6 i L81 на території Лисичанського геолого-промислового районі Донбасу.

Альтернативні земельні ділянки для розміщення запланованого об’єкта, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на даній території, не розглядаються, оскільки провадження планованої діяльності буде здійснюватися на території Лисичанського геолого-промислового району Донбасу з прив’язкою до місця залягання породи, з урахуванням екологічних, економічних, соціальних, технічних, технологічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукувань. На місцевості добре розвинута інфраструктура, енергопостачання та водопостачання, мережа автомобільних та залізничних доріг, більшість населення району зайнята у видобувній промисловості. Найближчий населений пункт біля ділянки – місто Лисичанськ.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: довідкову інформацію з відкритих джерел, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля (інженерно-геологічні вишукування, дані багаторічних спостережень за кліматом і мікрокліматом району, актуальні данні стосовно фонового забруднення атмосферного повітря, результати випробувань підземних вод, ґрунтів, результати виміру шуму тощо).

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної оцінки будуть використовуватись розрахункові (формалізовані) та логічні методи прогнозування. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракуватиме конкретних показників, носитимуть консервативний характер за для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

В ході СЕО проводиться оцінка факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

При оцінці впливу на природне середовище джерел потенційного забруднення запроєктованого об'єкта, основними методами прогнозування стану навколишнього середовища в районі його розміщення використано:

Оцінка позитивних і негативних впливів об’єкта на навколишнє середовище за застосованими методами проводилася на підставі і з урахуванням:

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить (з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання) таку інформацію:

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Усі зауваження та пропозиції громадськості щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до детального плану території для розробки і рекультивації ділянки ТОВ «СХІД КАРБОН ЛТД» у південній частини міста Лисичанськ Луганської області в межах вугільної ділянки «Матроська» по вугільних пластах l81 та l6 подаються до

Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області.

Відповідальна особа: начальник управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ВЦА – Світлана Земляна, контактні дані: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел.: (06451)7-31-82, 7-30-24, 7-26-30.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви на офіційному вебсайті Лисичанської міської ВЦА https://lis.gov.ua, у 15-денний строк, з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у 15-денний строк, з дня отримання такої Заяви – обов’язково.

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ВЦА