Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України інформує

22.08.2017

Антимонопольним комітетом України (далі — Комітет) та територіальними відділеннями Комітету, у т.ч. й Луганським обласним територіальним відділенням Комітету (надалі — Відділення) у 2016 р. проведено дослідження на предмет дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час організації та здійснення діяльності з надання послуг тимчасового зберігання транспортних засобів на автомобільних стоянках та майданчиках для паркування, у т. ч. розташованих у місцях масового скупчення людей (аеропорти, залізничні вокзали, автовокзали та інше) в обласних центрах.

За результатами отриманої у ході досліджень інформації виявлено, зокрема, наступне.

Згідно із транспортною стратегією України на період до 2020 року до числа пріоритетів розвитку міського транспорту віднесено, з-поміж іншого, будівництво паркінгів і стоянок для автомобілів.

Відповідно до діючого законодавства, органи місцевого самоврядування мають право утворювати підприємства для утримання майданчиків для паркування. В органах місцевого самоврядування, який зазначене право не реалізує, виникає обов’язок — визначити на конкурсних засадах балансоутримувачів таких об’єктів благоустрою.

Органи місцевого самоврядування є уповноваженими суб’єктами, які в установленому порядку приймають рішення про організацію майданчиків для паркування, визначення місць їх розташування за окремими адресами та здійснюють інші необхідні дії, у тому числі пов’язані з переданням земельних ділянок у користування.

Вони наділені контрольними функціями у сфері здійснення господарської діяльності з утримання майданчиків для паркування. Такий контроль має здійснюватись як за комунальним підприємством, у разі його створення, так і за іншими балансоутримувачами майданчиків для паркування, відібраними в установленому порядку.

Органи місцевого самоврядування також є уповноваженими на встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів або на прийняття рішення про безоплатність паркування. У разі платності користування майданчиків для паркування транспортних засобів відповідні тарифи мають бути економічно обґрунтованими.

Споживачами послуг зі зберігання-транспортних засобів є особи, які розміщують транспортні засоби на спеціально відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення зберігання транспортних засобів місцях. Учасниками ринку є надавачі послуг зі зберігання транспортних засобів — оператори, які здійснюють обладнання й утримання майданчика для паркування.

Оператором може бути комунальне підприємство, у разі його утворення органом місцевого самоврядування, або інший суб’єкт господарювання, визначений на конкурсних засадах, у разі відсутності такого комунального підприємства.

Отже, до повноважень міських, селищних, сільських рад віднесено:

— залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

— створення підприємства для утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності; визначення на конкурсних засадах балансоутримувачів таких об’єктів;

— підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

— прийняття рішень про організацію стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту;

— організація та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів;

— затвердження переліку спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів;

— встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування та ін.

В окремих регіонах України, у т.ч. й у Луганській області, ринки послуг утримання майданчиків для паркування та забезпечення зберігання на них транспортних засобів не сформовані.

У процесі дослідження було виявлено проблемні питання щодо невиконання органами місцевого самоврядування повноважень, покладених на них законодавством, у сфері надання послуг паркування. Зокрема, це неприйняття рішень щодо відведення та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів; не визначення суб’єкта (комунального підприємства) для організації та утримання; не проведення конкурсів на визначення операторів з надання послуг користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів; відсутність належного контролю за здійсненням господарської діяльності з утримання майданчиків для паркування (як комунальним підприємством, так і іншими балансоутримувачами майданчиків); не встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування. А також, щодо діяльності незаконних майданчиків для паркування.

Таке невиконання органами місцевого самоврядування власних повноважень у сфері послуг паркування призводить до: відсутності облаштованих майданчиків для паркування, наділення необґрунтовано широкими повноваженнями створених комунальних підприємств, відсутності конкуренції на ринку послуг утримання майданчиків для паркування та забезпечення зберігання на них транспортних засобів. Унаслідок цього не досягається мета здійснення благоустрою тієї чи іншої територіальної одиниці.

Зважаючи на викладене, для здійснення відповідної діяльності усім суб’єктам господарювання, які бажають стати операторами зазначеного ринку, необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування вашого населеного пункту. У разі виникнення ускладнень при вирішенні даних питань пропонуємо звернутись із заявою до Відділення за адресою: просп. Центральний, 12, м. Севєродонецьк, Луганська обл., 93404.

Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України