Секретар міської ради

Щеглаков Едуард Іванович

секретар міської ради

Робочий тел.: 4-67-98

Приймальня: 7-24-22

Прийом громадян проводить у другий та четвертий понеділок з 09.00 до 12.00 години.

 

Обов’язки секретаря міської ради Щеглакова Едуарда Івановича 

1. Секретар міської ради обирається радою з числа депутатів за пропозицією міського голови.

2. Секретар міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі –Закон):

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону, здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

3. Розглядає звернення юридичних, фізичних осіб, громадських організацій з питань, віднесених до компетенції підконтрольних йому відділів та управлінь, веде особистий прийом громадян.

4. Очолює і координує роботу робочих органів міської ради та її виконавчого комітету (міських комісій, координаційних рад і т.д.).

5. Спрямовує і координує роботу:

- відділу по роботі з депутатами та виконавчими органами міської ради;

- відділу з питань внутрішньої політики, зв'язкам з громадськістю та ЗМІ.

6. Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з підприємствами, установи, організаціями міста з питань, що належать до його компетенції.

7. На час відсутності міського голови виконує обов’язки з керівництва та постійного контролю за забезпеченням охорони державної таємниці. Контролює організацію мобілізаційної та оборонної роботи.