Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту

Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту Лисичанської міської ради

Начальник відділу -        , тел: (06451) 7-32-36

Штатна чисельність – 5 одиниць.

Службові телефони спеціалістів відділу, факс (06451) 7-36-21, 7-32-34

Електрона пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .uа,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Основні завдання. Організація і забезпечення виконання законодавства у сфері мобілізаційної діяльності, цивільного захисту населення, захисту державної таємниці, взаємодії з правоохоронними органами та Лисичанським міським військовим комісаріатом в межах повноважень, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.

Відділ юридичної та кадрової роботи

Відділ юридичної та кадрової роботи Лисичанської міської ради

Начальник відділу — Шенькарук Світлана Михайлівна, телефон 7-24-83

Головний спеціаліст-юрисконсульт — Оліфіренко Юлія Юріївна, телефон 7-33-31

Головний спеціаліст-юрисконсульт — Калашник Дмитро Анатолійович,

Головний спеціаліст — Максимович Ольга Ігорівна, телефон 7-30-20

Основним завданням відділу юридичної та кадрової роботи є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів міською радою та її виконавчими органами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів міської ради та її виконавчих органів в судах. Організація роботи, спрямованої на реалізацію єдиної державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування, здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принцип демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Архівний відділ

Архівний відділ Лисичанскьої міської ради

Начальник архівного відділу — Гайдук Олена Миколаївна

Поштова адреса: вул. Сєвєродонецька, буд. 62, м. Лисичанськ, 93100,

Телефон: (06451) 7-34-62,

Електронна адреса — Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Архівний відділ є виконавчим органом міської ради, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, формування Національного архівного фонду, здійснює управління, інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства. У своїй діяльності архівний відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про архівний відділ, іншими нормативно-правовими актами.

Основні завдання архівного відділу — це реалізація та координація державної політики в області архівної справи територіальної громади м. Лисичанська, виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Архівний відділ забезпечує зберігання та облік документів Національного архівного фонду, контролює ведення діловодства на підприємствах, в установах та організаціях міста, незалежно від форми власності, роботу їх архівних підрозділів, умови зберігання документів, надає їм методичну допомогу. Експертна комісія архівного відділу на засіданнях розглядає надані підприємствами, установами та організаціями номенклатури справ, описи справ постійного зберігання, описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описи справ з кадрових питань (особового складу), положення про ЕК, архів, інструкції з діловодства, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.

На державному зберіганні в архівному відділі станом на 01.07.2020 року знаходиться 10738 одиниць документів постійного зберігання 37 фондів — документів, віднесених до Національного архівного фонду України. 

Громадяни, яким необхідна довідка про перейменування Луганської області, потрібно звернутися до Державного архіву Луганської області особисто за адресою: м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59, або за допомогою електронної пошти за адресами: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. або Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Прийом документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, видача довідок про прийом цих документів до архівної установи, а також подальше їх зберігання, здійснюється трудовим архівом Лисичанської міської ради. В трудовому архіві зберігаються документи з особового складу (накази про прийом, переведення, звільнення, розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати, особові картки, особові справи звільнених працівників) ліквідованих підприємств.

Архівний відділ Лисичанської міської ради крім послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг (м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, буд. 63, телефони: (06451) 7-37-23, 7-32-47, 7-33-19, 095-655-86-06):

— надання архівних витягів (архівних копій) рішень міської ради, виконавчого комітету;

— надання архівних витягів (архівних копій) документів з основної діяльності до довідок, які видає трудовий архів Лисичанської міської ради на призначення (перерахунок) пенсії на пільгових умовах за час роботи на підприємствах: ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез» (Лисичанський нафтопереробний завод імені 60-річчя СРСР); ТОВ «ЛИНОС»; ДВАТ шахта «Чорноморка» ДП ДХК «Лисичанськвугілля» (шахта імені 60-річчя Радянської України); ВАТ «Лисичанський склозавод»; ВАТ «Лисичанська сода».

Також надає наступні послуги:

— надання архівної довідки про обрання депутатом Лисичанської міської ради, Новодружеської міської ради, Привільської міської ради (16-го — 24-го (4-го) та 5-го скликань);

— надання архівних копій рішень, постанов та ухвал Лисичанського міського суду Луганської області (за 1943-1996 рр.).

Описи справ постійного зберігання, які знаходиться на зберігання в архівному відділі Лисичанської міської ради

Звіт про роботу архівного відділу за 2017 рік

Звіт про роботу архівного відділу Лисичанської міської ради за 2018 рік

Звіт про роботу архівного відділу Лисичанської міської ради за 2019 рік

Звіт про роботу архівного відділу Лисичанської міської ради за І квартал 2020 року

Звіт про роботу архівного відділу Лисичанської міської ради за І півріччя 2020 року

Відділ економіки

Відділ економіки Лисичанської міської ради

Начальник відділу — Мордасов Олександр Валерійович

Адреса: вул. ім. М. Грушевського, 10, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100

Телефони: (06451) 7-32-15, 7-26-00

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Основними завданнями Відділу є участь у реалізації власних (самоврядних) та делегованих повноважень виконавчих органів міської ради з питань:

  1. 1. соціально-економічного розвитку міста;
  2. 2. заходів з підвищення інвестиційної привабливості міста;
  3. 3. державної регуляторної політики;
  4. 4. заходів сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;
  5. 5. заходів з використання коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

КЗ «Лисичанський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Комунальний заклад «Лисичанський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Директор центру: Остахов Костянтин Анатолійович

Центр було створено рішенням Лисичанської міської ради від 27.08.2009 №1143. Штатна чисельність центру складає 7 одиниць.

Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Центр забезпечує організацію та проведення у межах територіальних громад міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу.

Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями Центру є:

  • участь у виконанні загальнодержавних, обласних та міських соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
  • створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
  • залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

Центр також сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проводить у сім’ях, серед дітей та молоді інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом проведення консультацій,залучає благодійні організації, громадські організації, суб'єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв'язання актуальних соціальних проблем сім'ї, дітей та молоді, сприяє наданню гуманітарної та іншої допомоги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.