Відділ освіти

Начальник відділу —  Худоба Тетяна Валеріївна, тел. (06451) 7-32-28

Прийом громадян з особистих питань:

понеділок з 13.00 до 17.00;

середа з 13.00 до 17.00.

Заступник начальника відділу — Нєстєрова Світлана Олексіївна, тел. (06451) 7-29-32

Прийом громадян з особистих питань:

вівторок з 8.00 до 12.00;

п’ятниця з 13.00 до 16.00.

Адреса: вул. Сєвєродонецька, 62, м. Лисичанськ, Луганської обл., 93100

Тел./факс: (06451) 7-32-28

Відділ освіти Лисичанської міської ради є самостійним виконавчим органом міської ради, який утворюється та ліквідується міською радою, є підзвітним і підконтрольним раді і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний управлінню освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Відділ освіти був утворений рішенням Лисичанської міської ради від 06.07.2000р. № 205 і діє на підставі Положення, затвердженого рішенням Лисичанської міської ради від 12.12.2011 р. № 22/389.

Основні завдання відділу освіти:

1. Реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компоненту дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

5. Навчально-методичне керівництво та інспектування комунальних навчальних закладів, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також навчальних закладів інших форм власності.

6. Комплектування комунальних навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7. Участь у проведенні державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, оприлюднення результатів атестації.

8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

9. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у комунальних навчальних закладах.

10. Розробка проектів нормативних актів (рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших матеріалів) з питань функціональної компетенції відділу, здійснення експертної оцінки таких актів.

11. Здійснення міжнародного співробітництва.

Мережа закладів і установ відділу освіти:

- апарат управління;

- централізована бухгалтерія;

- КУ «Лисичанський методичний центр»;

- міська психолого-медико-педагогічна консультація;

- 22 загальноосвітні навчальні заклади;

- 16 дошкільних навчальних закладів;

- 2 позашкільні навчальні заклади;